Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Adam Stefan książę Sapieha

tytuł honorowego obywatela nadany 12 czerwca 1937 roku

 

…[za] ogrom zasług położonych dla dobra Polski i miasta  Krakowa w ciągu minionego ćwierćwiecza… (z zapisu w dyplomie – ANK, sygn. 29/645/430, poz. 40)

ks. Adam Stefan książę Sapieha

 

arcybiskup metropolita krakowski, kardynał

 

Centralny fragment portretu arcybiskupa metropolity namalowanego przez Czesława Cwinarowicza w 1949 r., eksponowanego w auli św. Maksymiliana klasztoru Franciszkanów w Krakowie, oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Adam Stefan Stanisław Bonifacy Sapieha-Kodeński z Krasiczyna, książę, herbu Lis, duchowny rzymskokatolicki, kardynał, arcybiskup metropolita krakowski. Urodzony 14 maja 1867 r. w Krasiczynie, w powiecie przemyskim, syn Adama Stanisława, honorowego obywatela Podgórza z 1894 r. (por. s. 342–343), i Jadwigi Klementyny z Sanguszków. Doktor praw po Uniwersytecie Laterańskim, studia teologiczne ukończył w Innsbrucku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1893 r. Kanonik archikatedry lwowskiej, od 1906 r. w Kurii Rzymskiej, w 1911 r. otrzymał sakrę biskupią – diecezją (od 1925 r. metropolią) krakowską rządził przez 40 lat. Dopiero w 1946 r. otrzymał nominację kardynalską. Stanowczy w przekonaniach, niezależny wobec władz świeckich, zyskał miano „Księcia Niezłomnego”. Odznaczony papieskim Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”, austriackimi Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Franciszka Józefa i Orderem Korony Żelaznej oraz w II RP Orderem Orła Białego, Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Odrodzenia Polski II kl. Doktor h.c. teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, honorowy obywatel także Oświęcimia i Nowego Sącza. Zmarł 23 lipca 1951 r. w Krakowie; spoczywa w krypcie biskupów w katedrze na Wawelu.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Krakowie podjętą na uroczystym posiedzeniu 12 czerwca 1933 r. (GUZMK 1937, nr 6, s. 127, 129), gdy urząd prezydenta miasta pełnił Mieczysław Kaplicki. Był on sprawozdawcą wniosku i przedstawiał jego uzasadnienie. Szerszym kontekstem uhonorowania był uroczyście obchodzony jubileusz 25-lecia sakry biskupiej. Wręczenie dyplomu miało miejsce w tym samym dniu – delegacja z przedstawicielami prezydium miasta i Rady Miejskiej z prezydentem Mieczysławem Kaplickim na czele udała się do Pałacu Biskupiego, gdzie wręczono uhonorowanemu dokument w skórzanej tece ozdobionej kutym w srebrze herbem Krakowa (dzieło Kazimierza Witkiewicza powstałe w Muzeum Przemysłowym).

 

Fotografia portretowa Adama Stefana Sapiehy wykonana w 1930 r. dla Koncernu Ilustrowany Kurier Codzienny oraz fotografia z 12 czerwca 1937 r., gdy bezpośrednio po uchwaleniu przez Radę Miejską honorowego obywatelstwa dla Adama Stefana Sapiehy delegacja miejska w prezydenckim gabinecie przygotowywała się do przejścia do Pałacu Biskupiego celem wręczenia dyplomu – dyplom ten prezentuje prezydent miasta Mieczysław Kaplicki, od lewej stoją wiceprezydent Rudolf Radzyński, radny Kazimierz Kumaniecki, wiceprezydent Stanisław Klimecki i ławniczka w Zarządzie Miejskim hr. Urszula Łubieńska, natomiast po przeciwległej stronie prezydenta radny ks. kanonik Andrzej Moliński (patrz także s. 75).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska