Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Karol Domiczek

kierownik Ekspozytury Miejskiego Urzędu Obwodowego V 1944 - 1946

                                                       

Z akt Zarządu Miejskiego w Krakowie Korespondencja ogólna dotycząca spraw administracyjno-
-przemysłowych wykazy i kwestionariusze zakładów przemysłowych oraz zakładów przemysłu
gospodniego (hoteli i pensjonatów) 1945–1946 sporządzone w 1945 r. przez kierownika Karola Domiczka
pismo przewodnie do wykazu ilościowego pracowników produkcyjnych zakładów przemysłowych
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-699-437, s. 19)
Z akt Zarządu Miejskiego w Krakowie Korespondencja ogólna dotycząca spraw administracyjno- -przemysłowych wykazy i kwestionariusze zakładów przemysłowych oraz zakładów przemysłu gospodniego (hoteli i pensjonatów) 1945–1946 sporządzone w 1945 r. przez kierownika Karola Domiczka pismo przewodnie do wykazu ilościowego pracowników produkcyjnych zakładów przemysłowych (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29-699-437, s. 19)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska