Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Julian Dunajewski

tytuł honorowego obywatela nadany 2 czerwca 1887 roku

…aby dać wyraz hołdu, czci i wdzięczności … by w ten sposób dla pamięci potomnych zapisać Twoje imię, jako wielce  zasłużonego rodaka… (z treści dyplomu – ANK, sygn. IT 978, s. 501)

Julian Dunajewski

 

wicemarszałek Sejmu Galicyjskiego, członek Wydziału Krajowego we Lwowie

 

Wykonana w 1881 r. fotografia Juliana Dunajewskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Julian Antoni Dunajewski z Dunajewa, herbu Sas, ekonomista, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk, minister skarbu Austrii. Urodzony 4 czerwca 1821 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie) w rodzinie wywodzącej się z Dunajewa w ziemi lwowskiej, syn urzędnika Szymona i Antoniny z Błażowskich, brat Albina, kardynała, szwagier Karola Estreichera. Ekonomista po uniwersytetach Lwowskim i Wiedeńskim, doktor praw po UJ, od 1860 r. był profesorem tej uczelni, a także trzykrotnie jej rektorem. Od 1872 r. członek Akademii Umiejętności. Aktywny politycznie w nurcie konserwatywnym. W latach 1873–1891 w wiedeńskiej Radzie Państwa w Izbie Posłów, od 1897 r. dożywotnio w Izbie Panów, w latach 1869–1907 w Sejmie Krajowym z okręgu Nowy Sącz, w latach 1869– 1881 w Radzie Miejskiej Krakowa. W latach 1880–1891 minister skarbu Austrii. Doktor h.c. UJ, kawaler Orderu Cesarza Leopolda, odznaczony austriackim Orderem Krzyża Żelaznego I kl. Honorowy obywatel także Nowego Sącza i Jasła. Żonaty z Marią z Estreicherów, mieli synów Stanisława Antoniego, starostę tarnowskiego, i Juliana mł. oraz córkę Marię Julię. Zmarł 27 grudnia 1907 r. w Nowym Sączu; pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej podjętą na zwyczajnym posiedzeniu 2 czerwca 1887 r. (DzRMK 1887, L. 11, s. 108, 111), gdy prezydentem miasta był Feliks Szlachtowski. Wniosek stawiał wiceprezydent Józef Friedlein, wskazując na połączenie uhonorowania z 7-leciem sprawowania przez Juliana Dunajewskiego ministerialnego stanowiska. 3 lipca tegoż roku uhonorowany przesłał z Wiednia na ręce prezydenta miasta telegram z podziękowaniami, 7 lipca prezydent Feliks Szlachtowski sprawozdawał Radzie wykonanie tej uchwały.

 

Reprodukcja telegramu wysłanego 3 lipca 1887 r. z Wiednia przez Juliana Dunajewskiego na ręce prezydenta miasta oraz miejsce spoczynku – grób rodzinny w kwaterze 24 cmentarza Rakowickiego w Krakowie wraz ze zbliżeniem tablicy nagrobnej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska