Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jugowice

Zobacz również

                                                 

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Jugowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Jugowic w rejonie dzisiejszej ulicy Jugowickiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Jugowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Jugowic w rejonie dzisiejszej ulicy Jugowickiej
Fragment Jugowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Jugowice w 1848 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan
sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Jugowice I i II oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 56 III, VI; sygn. 29/280/938, k. 1)
Fragment Jugowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Jugowice w 1848 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Jugowice I i II oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 56 III, VI; sygn. 29/280/938, k. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska