Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Kajetan Wałkanowski

Rajca 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791
Burmistrz 1765, 1766, 1768, 1772, 1773, 1780, 1782, 1783

Josephus Walkanowsky

Doktor filozofii. Pełnił funkcję syndyka do roku 1764. Został wybrany do rady miejskiej w 1764 roku na miejsce po Stanisławie Janie Kantym Fachinettim (nr 625). W ciągu 25 lat sprawowania urzędu rajcy ośmiokrotnie wszedł w skład rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W tym samym roku został posłem na sejm elekcyjny do Warszawy. Od roku 1777 był protektorem cechu introligatorów i szkatulników krakowskich. W jego obecności 20 stycznia 1783 roku podjęto uchwałę o zakazie uczestniczenia przez żony majstrów w sesjach cechu. W czasie szturmu Rosjan na Kraków w sierpniu 1768 roku jako rajca uczestniczył w reprezentacji magistratu krakowskiego pod zwierzchnictwem burmistrza Jana Kozłowskiego (nr 626), która stawiła się przed generałem rosyjskim Stiepanem Apraksinem. Rajcy „przepraszają, że zniewoleni od konfederacyi, bronić się musieli w mieście, upraszając o pardon dla siebie i mieszczan”. Po uzyskaniu stosownej deklaracji, reprezentacja zaprosiła następnie Apraksina na obiad. Józef Kajetan Wałkanowski był prowizorem szpitala św. Ducha (1773–około 1792). Był właścicielem kamienicy przy ul. Mikołajskiej 6. 30 czerwca 1788 roku spisał zestawienie przedmiotów oddanych ze szpitala św. Ducha szpitalowi św. Łazarza. Po jego śmierci wydatki z dochodów szpitala sporządził inny Józef Wałkanowski (być może syn), „dodany do tegoż szpitala prowizor”. Józef Kajetan Wałkanowski zmarł 24 maja 1792 roku.

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 strony 100–101 z wpisem z 1764 roku o wyborze do rady po
śmierci Stanisława Jana Kantego Fachinettiego (nr 625) nowego rajcy, Józefa Kajetana Wałkanowskiego, który już przed wyborem
„uczestniczył w prowadzeniu wszystkich najważniejszych spraw publicznych, był zaufanym Augusta III, pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji i był otaczany przez wszystkich najwyższym szacunkiem” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 100–101)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 strony 100–101 z wpisem z 1764 roku o wyborze do rady po śmierci Stanisława Jana Kantego Fachinettiego (nr 625) nowego rajcy, Józefa Kajetana Wałkanowskiego, który już przed wyborem „uczestniczył w prowadzeniu wszystkich najważniejszych spraw publicznych, był zaufanym Augusta III, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji i był otaczany przez wszystkich najwyższym szacunkiem” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 100–101)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska