Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Goldfeld

Zobacz również
kierownik Urzędu Obwodowego VI 1953 - 1954

                                                           

(z zasobów Urzędu Miasta Krakowa)
(z zasobów Urzędu Miasta Krakowa)
Z akt Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie pismo z 1954 r. przenoszące służbowo
Józefa Goldfelda do Obwodu VI na stanowisko kierownika Urzędu Obwodowego; użyta formuła
o „powierzeniu pełnienia obowiązków” nie oznacza tymczasowego zainstalowania
na stanowisku (p.o.), o czym świadczą inne dokumenty personalne tej postaci
(Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 3759/1686)
Z akt Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie pismo z 1954 r. przenoszące służbowo Józefa Goldfelda do Obwodu VI na stanowisko kierownika Urzędu Obwodowego; użyta formuła o „powierzeniu pełnienia obowiązków” nie oznacza tymczasowego zainstalowania na stanowisku (p.o.), o czym świadczą inne dokumenty personalne tej postaci (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 3759/1686)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska