Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Joachim Krzyżanowski

Rajca 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582
Burmistrz 1559, 1560, 1565, 1567, 1570, 1571, 1572, 1582

Joachimus Krzizanowsky

Kupiec, urodzony w Kutnie, do krakowskiego prawa miejskiego przyjęty w roku 1548. W ławie miejskiej nie zasiadał. W roku 1559 uzyskał nominację do rady miejskiej, godność rajcy pełnił przez prawie 24 lata, do roku 1582 włącznie. Ośmiokrotnie zasiadał w składzie rady urzędującej, pełniąc wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Wielokrotnie posłował na sejmy: w latach 1562–1563 do Piotrkowa (sejm egzekucyjny), w 1564 roku do Parczewa, w 1565 roku znów do Piotrkowa, w 1566 roku do Lublina, w 1567 roku na kolejny sejm piotrkowski, w 1574 roku do Krakowa (sejm koronacyjny), w latach 1578 i 1581 do Warszawy. Był też trzykrotnie posłem na sejmiki prowincjonalne. W roku 1570 jako burmistrz wraz z innymi rajcami określał obciążenia mieszkańców na rzecz miasta. W latach 1570–1572 rada powierzyła Joachimowi odpowiedzialną funkcję lonera. Wraz z drugiem lonerem, rajcą Pawłem Biertułtowskim (nr 393), bezpośrednio zarządzał miejskimi wsiami Grzegórzki i Dąbie. W roku 1575 przydzielono mu pod nadzór bramę Sławkowską z odcinkiem murów miejskich bronionych przez cech krawców. Joachim handlował ołowiem, inwestował w kopalnie olkuskie. Od miasta dzierżawił kram żelazny w Rynku, wykorzystując stanowisko lonera. W dzierżawy kramów wyposażył członków rodziny, a nawet swoją służącą Jadwigę. Był trzykrotnie żonaty: z Magdaleną, córką rajcy Andrzeja Marstelli (nr 379), Anną oraz Jadwigą. Miał czterech synów i dwie córki. Zmarł w Krakowie w 1583 roku.

Dokument wydany w 1572 roku w Krakowie, w którym Joachim Krzyżanowski i Paweł Biertułtowski (nr 393),
rajcy i lonerzy krakowscy, stwierdzają, że sprzedali Franciszkowi Braciejowskiemu pusty plac na Grzegórzkach,
koło ulicy prowadzącej na Błonie, za czynszem 12 groszy rocznie – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 658)
Dokument wydany w 1572 roku w Krakowie, w którym Joachim Krzyżanowski i Paweł Biertułtowski (nr 393), rajcy i lonerzy krakowscy, stwierdzają, że sprzedali Franciszkowi Braciejowskiemu pusty plac na Grzegórzkach, koło ulicy prowadzącej na Błonie, za czynszem 12 groszy rocznie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 658)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska