Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Turzo

Rajca 1509 - 1521
Burmistrz 1509, 1511

Georgius (Johann, Jorge) Thurso (Thurzo, Thwrzo)

Kupiec, przedsiębiorca górniczo-hutniczy, syn Jana Turzona (nr 285), kontynuator wielkich przedsięwzięć gospodarczych ojca, jednak już na mniejszą skalę. Urodził się 26 marca 1467 roku w Krakowie, jednak przy wpisie do miejskiego prawa w roku 1487 zaznaczono, że pochodzi z Lewoczy, co zapewne było reminiscencją pochodzenia ojca, który notabene wraz z rajcą Janem Schulzem (nr 290) ręczył za syna przy tym nabyciu obywatelstwa. Dwa lata później Jerzy został przyjęty także do prawa miejskiego Norymbergi. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim. W roku 1493 zasiadł w ławie miejskiej, ławnikiem sądowym był do roku 1502. W roku 1509 został powołany do rady miejskiej, na miejsce po ojcu, zmarłym rok wcześniej. W radzie zasiadał do roku 1521, w latach 1509 i 1511 powoływany był do rady urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Jerzy przejął po ojcu interesy handlowe i przemysłowe. Zarządzał komorą górniczą w Kremnicy, sprawował urząd żupnika zwoleńskiego, kierował hutą miedzi w Mogile pod Krakowem, eksploatował złoża miedzi i srebra na Spiszu oraz ołowiu w Maczkach i Długoszynie w Małopolsce. Pozostawał w spółce z możnymi Fuggerami. Pod koniec życia przeniósł się z rodziną do Augsburga, gdzie zmarł 19 marca 1521 roku. W Krakowie pozostali spokrewnieni z Jerzym Turzonowie zamieszkali przy ul. Brackiej; trudnili się handlem drzewem cisowym pozyskiwanym na Węgrzech.

Dokument wydany w 1516 roku w Krakowie, w którym Bernardyn Gallus, wikariusz generalny krakowski, na prośbę Jerzego
Turzona w obecności świadków wydaje odpis dokumentu wystawionego w jego obecności, a dotyczącego odstąpienia przez Jana
altarystę i jego siostrę Barbarę z mężem Mikołajem Bogaczem kaplicy św. Marka w kościele Mariackim na rzecz braci Turzonów:
Jana, biskupa wrocławskiego, Stanisława, biskupa ołomunieckiego, oraz Jana, Jerzego i Aleksego, mieszczan krakowskich
– oraz powiększenie zapisu imienia (Węgierskie Archiwum Krajowe w Budapeszcie, sygn. DL 25305)
Dokument wydany w 1516 roku w Krakowie, w którym Bernardyn Gallus, wikariusz generalny krakowski, na prośbę Jerzego Turzona w obecności świadków wydaje odpis dokumentu wystawionego w jego obecności, a dotyczącego odstąpienia przez Jana altarystę i jego siostrę Barbarę z mężem Mikołajem Bogaczem kaplicy św. Marka w kościele Mariackim na rzecz braci Turzonów: Jana, biskupa wrocławskiego, Stanisława, biskupa ołomunieckiego, oraz Jana, Jerzego i Aleksego, mieszczan krakowskich – oraz powiększenie zapisu imienia (Węgierskie Archiwum Krajowe w Budapeszcie, sygn. DL 25305)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska