A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Arnold

tytuł honorowego obywatela nadany 17 lutego 1819 roku

…ażeby na zawdzięczenie prac około [ustalenia granic] podjętych osobom szczególnie się do tego przykładającym…

(z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-5, s. 268–269)

Jerzy Arnold

 

kapitan wojsk polskich, przedstawiciel cesarza Rosji i króla Polski w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Herb szlachecki Arnold nadany ojcu Jerzego Arnolda oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Jerzy Grzegorz Arnold, pułkownik wojsk polskich, inżynier. Urodzony 29 grudnia 1791 r. w Warszawie, syn prof. nauk med. Jerzego Chrystiana i Rozalii z Roesslerów. Od 1809 r. w artylerii Księstwa Warszawskiego, od 1812 r. saper w Modlinie. Po krótkiej niewoli rosyjskiej wstąpił do wojska Królestwa Polskiego, służył w kwatermistrzostwie generalnym, od 1816 r. w randze kapitana. W latach 1816–1819 brał udział w wytyczaniu granic między Królestwem a Wolnym Miastem Krakowem. Od 1823 r. pod komendą gen. Ignacego Prądzyńskiego uczestniczył w pracach nad budową Kanału Augustowskiego – jego dzieła to śluzy Gorczyca i Dąbrówka. Uczestnik powstania listopadowego, za zasługi pod Grochowem w 1831 r. już jako pułkownik odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. W 1835 r. w cywilnym Zarządzie Dróg i Komunikacji, od 1840 r. inżynier obwodu piotrkowskiego, następnie inżynier gubernialny w Suwałkach. W 1852 r. jako emeryt osiadł w odziedziczonych po pierwszej żonie dobrach Balla Kownacka u ujścia Kanału Augustowskiego do Niemna. Trzykrotnie żonaty: z Barbarą z Wrzesińskich Małkiewiczową, Teklą z Bychawców i Józefiną Dahlen. Zmarł 18 grudnia 1858 r.; pochowany w Sylwanowcach w rejonie grodzieńskim, obecnie na Białorusi, gdzie jego dzieci, wśród nich znana z imienia Aniela, wystawiły pomnik cmentarny.

 

 

Fragment wpisu do Księgi obywatelskiej… WMK;

 

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 222, nr Dziennika Głównego 478 (ANK, sygn. WMK IV-5, s. 268–269) podjętą 17 lutego 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla sześciu przedstawicieli Królestwa Polskiego (Imperium Rosyjskiego) w zespole demarkacyjnym ustalającym granice WMK. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Tablica z wybudowanej przez Jerzego Arnolda śluzy Gorczyca na Kanale Augustowskim; obok miejsce pochówku na cmentarzu w Sylwanowcach w rejonie grodzieńskim, obecnie na Białorusi.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności