Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zimmerman

Rajca 1516 - 1539
Burmistrz 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1525, 1527, 1534, 1535, 1538

Joannes Czimerman (Czymerman)

Mieszczanin krakowski, złotnik o najwyższej w swoim czasie renomie zawodowej. Syn złotnika Jana, urodzony w Krakowie około 1470 roku. Miał brata Gabriela, także złotnika. Własną pracownię otworzył w roku 1494. Był wybrany na starszego cechu złotników w latach 1501, 1502, 1505 i 1512. W roku 1512 zasiadł w ławie miejskiej, ponownie został wybrany na kadencję w 1513, lecz w tymże roku awansował na urząd wójta Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Karierę wójtowską zakończył w 1516 roku, gdyż otrzymał nominację do rady miejskiej. W radzie zasiadał 24 lata, do roku 1523 włącznie. Funkcję burmistrza miasta sprawował w latach zasiadania w radzie urzędującej (w przypadającej na niego kolejności), do której był powoływany 12 razy. Jako burmistrz na czele przedstawicieli rady złożył hołd królowej Bonie po urodzeniu przez nią Zygmunta Augusta – stwierdził wtedy, że narodził się gwarant „rękojmi pokoju dla całego królestwa Sarmatów”. W latach 1528–1537 był prowizorem szpitala św. Rocha, a od roku 1533 prowizorem młyna Kutlowskiego. W 1507 roku kupił dom przy ul. Floriańskiej, w 1510 roku – ogród za bramą Grodzką. W roku 1528 nabył od opata mogilskiego czynsze ze wsi Prandocin i Kacice oraz z domów po pożarze przy ul. Świńskiej (obecnie wschodnia część ul. św. Tomasza). Był fundatorem ołtarza św. św. Joachima i Jana Chrzciciela w kościele Mariackim. Ożenił się z Urszulą, córką kożusznika Jana Fettera. Zmarł w 1539 roku, pozostawiając synów: Józefa i Joachima, doktorów medycyny, oraz Jana, złotnika, jak też cztery córki, z których najmłodsza Barbara została żoną Stanisława Foxa, rajcy kazimierskiego.

Księga radziecka z zapisami plenipotencji i „listów przewodnich”, obejmująca wpisy z lat 1520–1541: przód okładziny,
strona tytułowa z opisem uroczystości z okazji urodzin Zygmunta Augusta, organizowanych za kadencji burmistrzowskiej
Jana Zimmermana i strona 2 z oracją na cześć królowej Bony wygłoszoną przez burmistrza Jana Zimmermana –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 756, strona tytułowa, s. 2)
Księga radziecka z zapisami plenipotencji i „listów przewodnich”, obejmująca wpisy z lat 1520–1541: przód okładziny, strona tytułowa z opisem uroczystości z okazji urodzin Zygmunta Augusta, organizowanych za kadencji burmistrzowskiej Jana Zimmermana i strona 2 z oracją na cześć królowej Bony wygłoszoną przez burmistrza Jana Zimmermana – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 756, strona tytułowa, s. 2)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska