A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zamoyski

Dowódca obrony miasta październik 1587 - grudzień 1587

Urodzony w 1542 roku w Skokówce, magnat, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny, generalny starosta krakowski. Dowódca obrony miasta podczas oblężenia Krakowa przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w 1587 roku. Zmarł w 1605 roku.

Jan Matejko, Jan Zamoyski idący obwieścić wyrok śmierci Zborowskiemu, ok. 1860 (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK IX-38)
Jan Matejko, Jan Zamoyski idący obwieścić wyrok śmierci Zborowskiemu, ok. 1860 (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK IX-38)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności