A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Teschner młodszy

Rajca 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1474, 1475, 1476, 1477, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495
Burmistrz 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1474, 1475, 1476, 1477, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495

Johannes Teschnar (Theszner, Theschnar)

Kupiec i przemysłowiec, syn rajcy Jana Teschnera starszego (nr 216) wywodzącego się z Cieszyna, szwagier i wspólnik rajcy Jana Turzona (nr 285), którego siostrę Marię poślubił w Lewoczy około 1463 roku. Pomimo spadku znaczenia rodziny w związku z udziałem jego ojca, Jana starszego, w 1461 roku w sprawie o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego i działań pamiętliwej rodziny Tęczyńskich wobec uczestników tamtego zdarzenia, uzyskał nominację do rady miejskiej w 1465 roku. Zasiadał w niej przez 30 lat, w tym czasie wielokrotnie był powoływany do rady urzędującej i sprawował w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza — w tej roli został wzmiankowany w latach 1465,1470,1475,1476, 1477,1490 i 1494. Zasiadał w radzie urzędującej w 1477 roku, gdy rozpoczęto w kościele Mariackim prace nad budową ołtarza Wita Stwosza; był w to przedsięwzięcie zaangażowany finansowo i organizacyjnie. Był rajcą urzędującym także w 1489 roku, gdy zakończono budowę ołtarza; jest wymieniony w jego akcie erekcyjnym. W porozumieniu z Janem Turzonem inwestował w kopalnie rud i rudami tymi handlował. Zmarł przed 11 lipca 1496 roku, opiekunem jego córki Jadwigi, zapisanej w Księdze zmarłych Bractwa kościoła Panny Marii, został brat Mikołaj, córka Zofia zaś została żoną rajcy Stanisława Leymittera (nr 250). Jan był ostatnim przedstawicielem Teschnerów w krakowskich władzach — po jego śmierci rodzina wyprowadziła się do Torunia.

Dokument wystawiony w 1499 roku w Krakowie, w którym wójt Jan Rychman i ławnicy Sądu Wyższego Prawa
Magdeburskiego na Zamku Krakowskim poświadczają, że w 1497 roku spadkobiercy Jana Teschnera, rajcy krakowskiego,
sprzedali Eustachemu Szoltzowi, mieszczaninowi krakowskiemu, sołectwo w Bronowicach, z pozostawieniem mu na tym
sołectwie sumy 600 złotych polskich z czynszem 18 grzywien na rzecz fundacji należącej do kościoła św. Anny w Krakowie –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 73)
Dokument wystawiony w 1499 roku w Krakowie, w którym wójt Jan Rychman i ławnicy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim poświadczają, że w 1497 roku spadkobiercy Jana Teschnera, rajcy krakowskiego, sprzedali Eustachemu Szoltzowi, mieszczaninowi krakowskiemu, sołectwo w Bronowicach, z pozostawieniem mu na tym sołectwie sumy 600 złotych polskich z czynszem 18 grzywien na rzecz fundacji należącej do kościoła św. Anny w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 73)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności