Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Panczer

Rajca 1373, 1378
Burmistrz 1373, 1378

Iohannes Pancer (Panczir)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1366-1378. Dwukrotnie został wymieniony jako rajca krakowski, w latach 1373 i 1378. Podczas swojej pierwszej kadencji, działając wraz z Mikołajem Beme (nr 93) i Jerzym Czeynem (nr 94), w imieniu rajców miasta Krakowa i „całej społeczności” przekazał kram sukienniczy Gotfryda i połowę domu położonego przy ul. Grodzkiej niejakiemu Jakubowi Pecie. Wraz z żoną Elżbietą zgromadził kilka domów położonych na linii między kościołem Mariackim a ul. Grodzką. W roku 1366 jeden z tych domów Elżbieta sprzedała Mikołajowi Stolczilowi, w tym samym roku małżonkowie wspólnie sprzedali kolejny dom rajcy Konradowi Fettirowi (nr 81). W roku 1373 Jan zakupił dom położony przy Rynku blisko ul. Grodzkiej, przylegający do domu rajcy Mikołaja Beme (nr 93). Od Mikołaja, biskupa poznańskiego, kupił dom stojący z tyłu kościoła Mariackiego, co specjalnym dokumentem w roku 1377 potwierdził Ludwik Andegaweński.

Dokument wydany w 1377 roku w Krakowie, w którym sąd ławniczy krakowski pod przewodnictwem wójta Mikołaja Beme
(nr 93) transumuje dokumenty dotyczące domu stojącego z tyłu za kościołem Mariackim w Krakowie, w tym dokument z roku
1377 wydany w Wissul, w którym Ludwik Andegaweński poświadcza i zatwierdza, że Mikołaj, biskup poznański, sprzedał
ten dom Janowi Panczerowi, mieszczaninowi krakowskiemu – oraz powiększenie zapisu imienia i krakowskiego obywatelstwa
(Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. perg. 3)
Dokument wydany w 1377 roku w Krakowie, w którym sąd ławniczy krakowski pod przewodnictwem wójta Mikołaja Beme (nr 93) transumuje dokumenty dotyczące domu stojącego z tyłu za kościołem Mariackim w Krakowie, w tym dokument z roku 1377 wydany w Wissul, w którym Ludwik Andegaweński poświadcza i zatwierdza, że Mikołaj, biskup poznański, sprzedał ten dom Janowi Panczerowi, mieszczaninowi krakowskiemu – oraz powiększenie zapisu imienia i krakowskiego obywatelstwa (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. perg. 3)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska