Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Łukaszkiewicz

Rajca 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710
Burmistrz 1702, 1705, 1706

Joannes Łukaskowicz (Łukaskiewic)

Lekarz, doktor filozofii. Od 1689 roku był seniorem Szkoły Mariackiej. Na urząd rajcy został wybrany w 1701 roku na miejsce po zmarłym Jakubie Reynekierze (nr 531), także lekarzu. W radzie zasiadał przez prawie dziesięć lat. W tym czasie trzykrotnie był powoływany do rady urzędującej i pełnił wówczas w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Jego kadencja przypadła na trudny dla Krakowa okres okupacji szwedzkiej, podczas której przekazał na kontrybucję narzuconą miastu przez Szwedów niecałe 100 talarów. Sytuacja miasta zmusiła ówczesnego burmistrza Jana Pawła Fryznekiera (nr 556) do rezygnacji z funkcji. Na jego miejsce w październiku 1702 roku obrano Jana Łukaszkiewicza. Podczas swojej kadencji burmistrzowskiej w 1706 roku zgłosił na posiedzeniu rady miejskiej wniosek z żądaniem wydania przez Stanisława Węgrzynowicza, króla bractwa kurkowego, kurka szkoły strzeleckiej wraz ze wszystkimi klejnotami – Łukaszkiewicz chciał, aby oddano go w zastaw na sześć tygodni, co poprawiłoby trudną sytuację finansową miasta po niedawnej okupacji szwedzkiej. Sam również pożyczył miastu 2000 złotych polskich pod zastaw srebrnego kura. Zmarł przed 31 marca 1710 roku, na jego miejsce rajcą obrano Stanisława Szymankowica (nr 581).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 39 z wpisem z 1706 roku o wyborze
do rady na miejsce po zmarłym Kazimierzu Głuchowskim (nr 576) nowego rajcy Jana Gałeczki (nr 577), czego dokonano
za kadencji burmistrzowskiej Jana Łukaszkiewicza w 1706 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 39)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 39 z wpisem z 1706 roku o wyborze do rady na miejsce po zmarłym Kazimierzu Głuchowskim (nr 576) nowego rajcy Jana Gałeczki (nr 577), czego dokonano za kadencji burmistrzowskiej Jana Łukaszkiewicza w 1706 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 39)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska