Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Janeczka

rajca 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1513, 1519
burmistrz 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1513, 1519

Johannes Janeczko

Kuśnierz. Stwierdzony w kleparskiej radzie miejskiej w latach 1507–1519. W radzie urzędującej- burmistrzowskiej zasiadał (oprócz roku inaugurującego jego rajcowską karierę) w latach 1513 i 1519. Był właścicielem kilku domów: położonego w jurydyce Biskupie, drugiego przy rynku kleparskim oraz kolejnego posadowionego przy ul. św. Walentego – ten ostatni sprzedał. Żonaty z Barbarą.

Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej lata 1499–1528: fragment wpisu z 1516 roku dokumentującego
sprawę przed ławą miejską z udziałem Jana Janeczki, rajcy kleparskiego – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 1, s. 275)
Z księgi ławniczej Kleparza obejmującej lata 1499–1528: fragment wpisu z 1516 roku dokumentującego sprawę przed ławą miejską z udziałem Jana Janeczki, rajcy kleparskiego – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 1, s. 275)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska