Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jakub Siebeneicher

Rajca 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604
Burmistrz 1596, 1602, 1603

Jacobus Siebenaicher (Siebeneycher)

Drukarz, wydawca, księgarz, urodzony w Krakowie po roku 1556, syn drukarza Mateusza, rajcy (nr 418) i Elżbiety Fetrówny. Brat Katarzyny, żony rajcy Marcina Wacławowicza (nr 445). W 1577 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim. W roku 1587 był z ramienia pospólstwa jednym z prowizorów szpitala św. św. Sebastiana i Rocha. W latach 1590–1595 pełnił urząd ławnika sądowego i tak obeznany ze sprawami miejskimi w roku 1596 został powołany na urząd rajcy, na miejsce po zmarłym rajcy Hieronimie Zalaszowskim (nr 388). Przez nieco ponad osiem lat zasiadania w radzie był trzykrotnie nominowany do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W 1583 roku przejął przedsiębiorstwo po ojcu, prowadził je nadal w kamienicy przy ul. św. Anny (obecnie nr 4), sąsiadującej z dawną kamienicą Erazma Czeczotki (nr 365), narożną z ul. Wiślną. Zlikwidował poojcowską księgarnię, a około roku 1593 przeniósł drukarnię na ul. Grodzką (obecnie nr 7). Wydawał głównie dzieła polemiczne i dewocyjne, przeważnie pisarzy jezuickich, pisał do nich po polsku wstępy. Wytłoczył ponad 100 tytułów. Był żonaty z Anną, córką Andrzeja Pukały, rajcy kazimierskiego. Zmarł pomiędzy 12 czerwca a 23 sierpnia 1604 roku, pozostawiając dwie córki: Agnieszkę, wydaną za Tomasza Lipnickiego, oraz Katarzynę, poślubioną przez Pawła Bruzika Sternackiego. Życzył sobie pochówku w kościele św. Trójcy. Zarządzana przez wdowę Annę i dzierżawców drukarnia pod szyldem Siebeneicherów istniała do roku 1627. Jego miejsce w radzie zajął Ludwik Kromer (nr 453).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1602–1607 strony 86–87 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw prowadzonych
za kadencji burmistrzowskiej Jakuba Siebeneichera w 1602 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 456, s. 86–87)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1602–1607 strony 86–87 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw prowadzonych za kadencji burmistrzowskiej Jakuba Siebeneichera w 1602 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 456, s. 86–87)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska