A+ A A-
Tom:
strona:

Jacek Majchrowski

prezydent - 19 listopada 2002

Prawnik, historyk doktryn polityczno-prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Stanu, autor książek historycznych. Urodzony w 1947 roku w Sosnowcu w rodzinie inteligenckiej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w roku 1970, doktorat w roku 1974, habilitacja w roku 1978, tytuł profesora w roku 1988, od 1993 roku profesor zwyczajny. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bordeaux. W latach 1980–1986 dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ, od 1987 do 1993 roku dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Inicjator i współzałożyciel Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od roku 1966 do stanu wojennego w PZPR. Od 1999 roku w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zawiesił członkostwo w roku 2002. W latach 1996–1997 wojewoda krakowski. Przyczynił się między innymi do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie. Podjął decyzję o przeniesieniu z Plant na cmentarz Rakowicki grobów żołnierzy radzieckich, kończąc ostry konflikt w mieście. Jesienią 2002 roku, jako kandydat Ponadpartyjnego Komitetu Wyborczego „Przyjazny Kraków”, został pierwszym prezydentem Krakowa z wyborów bezpośrednich. Ponownie wybrany na ten urząd w roku 2006. W 2003 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”, dwa lata później nową „Strategię Rozwoju Krakowa” z programami sektorowymi. Wdrożono Wieloletni Plan Inwestycyjny. Rozbudowano składowisko odpadów „Barycz”, sfinalizowano budowę oczyszczalni ścieków „Płaszów II”.

Portret Jacka Majchrowskiego pędzla Andrzeja Okińczyca, 2005 rok (Urząd Miasta Krakowa, nr inw. KL/Gr 20/Nr 273/09)
Portret Jacka Majchrowskiego pędzla Andrzeja Okińczyca, 2005 rok (Urząd Miasta Krakowa, nr inw. KL/Gr 20/Nr 273/09)

Przeobrażeniu uległo ścisłe centrum miasta, zakończono budowę Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Oddano dwupoziomową ul. Wita Stwosza z estakadami i rondami oraz ul. Pawią z nową linią tramwajową. Przebudowano ronda Grzegórzeckie i Mogilskie, powstały tunele samochodowy i tramwajowy, co umożliwiło zakończenie budowy zasadniczej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) łączącego Kurdwanów z Krowodrzą Górką. Zmodernizowano ulice Lubicz i Rakowicką oraz Monte Cassino, Kapelanka i Brożka, powstała estakada nad przebudowanym rondem Polsadu, przebudowano też ronda Kocmyrzowskie i Barei. Wybudowano linię KST od ronda Grzegórzeckiego w kierunku os. Golikówka z estakadą w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich. Trwa przebudowa ronda Ofiar Katynia. Wyremontowano płytę Rynku Głównego, tworząc w podziemiach unikatową ekspozycję muzealną, także Mały Rynek, pl. Wszystkich Świętych, pl. Szczepański oraz zasadniczą część ulic w obrębie Plant. Przebudowano pl. Bohaterów Getta. W roku 2007 miasto obchodziło 750-lecie lokacji; otwarto wówczas Pawilon „Wyspiański 2000”, wyremontowany Dwór Czeczów, odrestaurowany Zajazd Kościuszkowski. Powstało muzeum w dawnej fabryce Oskara Schindlera, rozpoczęto budowę Muzeum Sztuki Współczesnej, co wpisuje się w program rewitalizacji Zabłocia. Trwa rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” przy torze kajakarstwa górskiego, powstał Ośrodek Sportowo- -Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy”, Ogród Doświadczeń i Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie. Wybudowano nowe stadiony „Cracovii” i „Wisły”, zmodernizowano stadiony „Hutnika” i „Wandy”. Rozpoczęta jest inwestycja Centrum Kongresowe i przygotowywana Hala Widowiskowo-Sportowa. Od roku 2006 realizowany jest projekt „6 Zmysłów”, w ramach którego odbywają się między innymi festiwale Sacrum Profanum i Misteria Paschalia. Rozpoczęto współpracę na zasadach miast bliźniaczych z Mediolanem, nadano tytuł honorowego miasta bliźniaczego miastu Quito, zawarto umowy o współpracy partnerskiej z miastami: Budapeszt, Sankt Petersburg, Edynburg, Rzym, San Francisco, Sewilla i Tbilisi. Jako prezydent Jacek Majchrowski realizuje jednocześnie kompetencje starosty grodzkiego. Od 2001 roku w Trybunale Stanu, w kadencji 2001–2005 zastępca przewodniczącego, obecnie sędzia Trybunału. Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W styczniu 2010 roku wszedł w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Odznaczony między innymi Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz Krzyżem Komandorskim Wielkiego Orderu Zasługi Austrii i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Węgier.

[Stan na 2010 rok]

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności