A+ A A-
Tom:
strona:

Henryk Kronhelm de Nordheim

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 20 grudnia 1886 roku

…z powodu kilkakrotnie danego dowodu życzliwości gminie tutejszej przy pertraktowaniu spraw kolejowych… (z uchwały Rady Gminnej – ANK, sygn. 29/53/7, s. 70)

Henryk Kronhelm de Nordheim

 

prawnik, radca skarbu

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) miasta Podgórza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Henryk Kronhelm von Nordheim (de Nordheim, Northeim), prawnik, radca skarbowy. Urodzony w 1837 r. w Segedynie na Węgrzech, syn Wilhelma, porucznika. Ukończył gimnazjum we Lwowie, a następnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem doktora praw. Od 1862 r. praktykant w krakowskiej ekspozyturze Prokuratorii Skarbowej we Lwowie, w 1870 r. awansował na koncepistę, w 1872 r. na adiunkta, w 1874 r. na sekretarza. Odnotowywany też jako komisarz rządowy w Galicyjskim Zakładzie Kredytowym Ziemskim. W 1875 r. awansowany na stanowisko radcy skarbowego w krajowej centrali Prokuratorii Skarbowej we Lwowie; brał wówczas udział w rozwiązywaniu problemów Podgórza. Na tym stanowisku pozostał do końca służby, tj. do 1889 r. Wówczas przeniósł się ze Lwowa do Tarnowa, gdzie otworzył w 1891 r. praktykę adwokacką; prowadził ją do 1905 r. Angażował się też na innych polach, w 1901 r. odnotowany w dyrekcji Tarnowskiego Towarzystwa Bankowego. Żonaty z Felicją, zmarłą w 1904 r.; pochował żonę na Starym Cmentarzu w Tarnowie, gdzie wystawił pomnik. Być może u schyłku życia przeprowadził się – zmarł 31 marca 1910 r. w Mszanie Dolnej; miejsce jego spoczynku jest nieznane.

Tytuł nadany uchwałą Rady Gminnej L. 628 podjętą na posiedzeniu 20 grudnia 1886 r. (ANK, sygn. 29/53/7, s. 70), gdy stanowisko naczelnika gminy (burmistrza) pełnił Florian Nowacki. W uzasadnieniu wskazano zasługi związane z połączeniem kolejowym Podgórza. Dyplom wykonany przez Marcina Salba delegacja miejska wręczyła uhonorowanemu 16 lutego 1887 r. (patrz s. 178). W czerwcu 1887 r. Henryk Kronhelm von Nordheim przesłał Radzie oficjalne podziękowanie za tytuł wraz z kwotą 50 złr na rzecz podgórskich ubogich. Jego honorowe obywatelstwo uwiecznione zostało w Książce obywateli Miasta Podgórza zwanej Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 12). Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz na Starym Cmentarzu w Tarnowie grób Felicji, żony Henryka Kronhelma von Nordheim, zmarłej w 1904 r.; pomnik ten wystawił zapewne owdowiały mąż, nie został tam jednak później pochowany.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności