Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gmina miejska (dzielnica 1816-1838) – IX

                                    

Gmina IX według stanu z roku 1816 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1831 r. – sercem tej gminy było ówczesne
Przedmieście Smoleńsko, zwane później Nowym Światem, w jej obszar wchodziła też część Piasku, Półwsie Zwierzynieckie
i przywiślany pas Podzamcze aż po Stradom; z innego punktu widzenia były to dawne jurydyki: część Garbar, Retoryka, Smoleńsk,
Wygoda, Wielkorządzka, Groble, Rybaki. Południową granicę gminy stanowiła Wisła, na wschodzie granicę wytyczały fragment
ówczesnych okopów (rejon dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów) oraz zakole dawnego koryta rzeki Rudawy, północno-wschodnia
i wschodnia granica biegła fragmentem dzisiejszych ulic Czarnowiejskiej i Dolnych Młynów, po wylot ul. Karmelickiej w Planty,
a następnie linią Plant (ulice Podwale i Straszewskiego), do ul. Podzamcze, dalej tą ulicą oraz wokół podnóża Wawelu aż po
ul. Bernardyńską, należącą już do Gminy VI. Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według
nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Gmina IX według stanu z roku 1816 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1831 r. – sercem tej gminy było ówczesne Przedmieście Smoleńsko, zwane później Nowym Światem, w jej obszar wchodziła też część Piasku, Półwsie Zwierzynieckie i przywiślany pas Podzamcze aż po Stradom; z innego punktu widzenia były to dawne jurydyki: część Garbar, Retoryka, Smoleńsk, Wygoda, Wielkorządzka, Groble, Rybaki. Południową granicę gminy stanowiła Wisła, na wschodzie granicę wytyczały fragment ówczesnych okopów (rejon dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów) oraz zakole dawnego koryta rzeki Rudawy, północno-wschodnia i wschodnia granica biegła fragmentem dzisiejszych ulic Czarnowiejskiej i Dolnych Młynów, po wylot ul. Karmelickiej w Planty, a następnie linią Plant (ulice Podwale i Straszewskiego), do ul. Podzamcze, dalej tą ulicą oraz wokół podnóża Wawelu aż po ul. Bernardyńską, należącą już do Gminy VI. Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska