Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gmina (dzielnica 1815-1816) – II Kazimierz

                         

Gmina II Kazimierz według stanu z końca roku 1815 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1817 r. – przebieg
granic jak w okresie poprzednim, jednak z istotną zmianą, szczegółowo omówioną wyżej, przy planie Gminy I Kraków
(włączenie południowego fragmentu ul. Grodzkiej wraz z terenem na wschód od niego do Gminy II Kazimierz). Użyte
przy powyższym planie gminy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Gmina II Kazimierz według stanu z końca roku 1815 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1817 r. – przebieg granic jak w okresie poprzednim, jednak z istotną zmianą, szczegółowo omówioną wyżej, przy planie Gminy I Kraków (włączenie południowego fragmentu ul. Grodzkiej wraz z terenem na wschód od niego do Gminy II Kazimierz). Użyte przy powyższym planie gminy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska