Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gmina (dzielnica 1815-1816) – I Kraków

                                  

Gmina I Kraków według stanu z końca roku 1815 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1817 r. – przebieg granic
jak w okresie poprzednim, jednak z jedną istotną zmianą. Otóż według Adama Chmiela (Chmiel rkps, R. 5) w okresie
przynależności Krakowa do Księstwa Warszawskiego wbrew dotychczasowym rozwiązaniom wydzielono południowo-wschodni
fragment terenu dzielnicy centralnej, „śródmiejskiej” i włączono go do dzielnicy–gminy kazimiersko-stradomskiej (chodzi
o południowy odcinek ul. Grodzkiej i obszar na wschód od niego). Pomimo intensywnej kwerendy nie dotarto do dokumentów
zawierających ślady tej operacji. Przekaz Adama Chmiela jest zbyt ważny, aby go pominąć, jednocześnie brak bliższych danych
co do tej kwestii. W tej sytuacji w okresie poprzednim, dla roku 1811, przyjęto stan bez tej zmiany dotyczącej ul. Grodzkiej,
natomiast dopuszczono jej zaistnienie w dalszych latach, stąd dla roku 1815 – tu prezentowanego – zmianę tę uwzględniono.
Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Gmina I Kraków według stanu z końca roku 1815 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1817 r. – przebieg granic jak w okresie poprzednim, jednak z jedną istotną zmianą. Otóż według Adama Chmiela (Chmiel rkps, R. 5) w okresie przynależności Krakowa do Księstwa Warszawskiego wbrew dotychczasowym rozwiązaniom wydzielono południowo-wschodni fragment terenu dzielnicy centralnej, „śródmiejskiej” i włączono go do dzielnicy–gminy kazimiersko-stradomskiej (chodzi o południowy odcinek ul. Grodzkiej i obszar na wschód od niego). Pomimo intensywnej kwerendy nie dotarto do dokumentów zawierających ślady tej operacji. Przekaz Adama Chmiela jest zbyt ważny, aby go pominąć, jednocześnie brak bliższych danych co do tej kwestii. W tej sytuacji w okresie poprzednim, dla roku 1811, przyjęto stan bez tej zmiany dotyczącej ul. Grodzkiej, natomiast dopuszczono jej zaistnienie w dalszych latach, stąd dla roku 1815 – tu prezentowanego – zmianę tę uwzględniono. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska