Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gmina (dzielnica 1811-1815) – II Kazimierz

                                         

Gmina II Kazimierz według stanu z roku 1811 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1811 r. – w skład tej
dzielnicy, analogicznie jak w przypadku podziału miasta na 4 cyrkuły (w latach 1792 i 1794) oraz podziału na miasto
i 3 wydziały (lata 1802–1811), wchodził Kazimierz chrześcijański, Miasto Żydowskie, osady Bawół i Podbrzezie,
a od strony północnej dawne przedmieście Kazimierza – Stradom. Analiza materiałów źródłowych pozwala przypuszczać,
że w porównaniu z poprzednimi okresami na tym etapie podziału administracyjnego miasta przesunięto granicę tej
dzielnicy na Stradomiu w kierunku północno-wschodnim, aż do rejonu dzisiejszej ul. św. Sebastiana. Użyte przy
powyższym planie gminy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Gmina II Kazimierz według stanu z roku 1811 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1811 r. – w skład tej dzielnicy, analogicznie jak w przypadku podziału miasta na 4 cyrkuły (w latach 1792 i 1794) oraz podziału na miasto i 3 wydziały (lata 1802–1811), wchodził Kazimierz chrześcijański, Miasto Żydowskie, osady Bawół i Podbrzezie, a od strony północnej dawne przedmieście Kazimierza – Stradom. Analiza materiałów źródłowych pozwala przypuszczać, że w porównaniu z poprzednimi okresami na tym etapie podziału administracyjnego miasta przesunięto granicę tej dzielnicy na Stradomiu w kierunku północno-wschodnim, aż do rejonu dzisiejszej ul. św. Sebastiana. Użyte przy powyższym planie gminy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska