Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gmina (dzielnica 1811-1815) – I Kraków

                              

Gmina I Kraków według stanu z roku 1811 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1811 r. – analogicznie, jak
w poprzednich okresach od podziału terytorium na cyrkuły w roku 1792, ta centralna dzielnica miasta obejmowała
dawny Kraków w obrębie murów miejskich wraz ze wzgórzem wawelskim i Zamkiem. Należy przyjąć, że instalacje
związane z funkcją obronną murów, a leżące na zewnątrz (jak np. fosy), pozostawały pod pieczą Gminy I, natomiast
przedpola (dzisiejsza zasadnicza część szerokości Plant), wchodziły w skład terytoriów gmin przyległych. Użyte przy
powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Gmina I Kraków według stanu z roku 1811 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1811 r. – analogicznie, jak w poprzednich okresach od podziału terytorium na cyrkuły w roku 1792, ta centralna dzielnica miasta obejmowała dawny Kraków w obrębie murów miejskich wraz ze wzgórzem wawelskim i Zamkiem. Należy przyjąć, że instalacje związane z funkcją obronną murów, a leżące na zewnątrz (jak np. fosy), pozostawały pod pieczą Gminy I, natomiast przedpola (dzisiejsza zasadnicza część szerokości Plant), wchodziły w skład terytoriów gmin przyległych. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska