Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gerard Priami

Zobacz również
Rajca 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670
Burmistrz 1655, 1656, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666

Gerhardus Pryiami

Kupiec sukienny, zarządca mennicy królewskiej, pochodzący z Lukki we włoskiej Toskanii. Do krakowskiego prawa miejskiego przyjęty w 1631 roku. Z jego usług finansowych korzystali Władysław IV i Jan Kazimierz, kredytował Lubomirskich i Ossolińskich. W latach 1648–1650 zarządzał mennicą krakowską, bił dukaty, półtalary i talary z monogramem G.P. Był ławnikiem w Sądzie Wyższym Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. W roku 1654 otrzymał nominację do rady miejskiej, w której zajął miejsce po Krzysztofie Schedlu (nr 481). Siedmiokrotnie wchodził do rady urzędującej i pełnił w ramach podziału kadencji między rajcami funkcję burmistrza. W latach 1655 i 1659 był lonerem. Według niechętnych mu relacji w okresie „potopu” urządził bankiet dla Szwedów, hojnie obdarowując okupacyjnego gubernatora Krakowa generała Paula Wirtza, aby uniknąć wysokiego opodatkowania; istotnie, zapłacił dziesięciokrotnie niższą kwotę okupu niż inni kupcy. Po wyzwoleniu Krakowa zajmował się poborem nowego podatku trzech groszy od kwarty wina od kupców, winiarzy i szynkarzy. Użyczał miastu kwot na bieżące wydatki, w tym prezenty dla królowej; długi te miasto spłacało jeszcze jego potomkom. Miał kamienicę przy Rynku (nr 41A). Kolekcjonował obrazy. Był dwukrotnie żonaty: z Justyną z Cieniowiców oraz Zuzanną z Szoberów. Zmarł po 25 listopada 1670 roku, pozostawił trzech synów: Jerzego Aleksandra, sekretarza królewskiego i wydawcę gazet, Jana Baptystę i Jacka Ferdynanda, dominikanów pod imionami Stefana i Hiacynta, oraz trzy córki, wśród nich Wiktorię, żonę rajcy Michała Behma (nr 554). Miejsce po nim w radzie zajął Jan Kortyn (nr 537).

Dokument wystawiony w 1620 roku przez Gerarda Priami, w którym kwituje on odbiór od Daniela Gurczyka
kwoty 30 złotych polskich, potwierdzając to podpisem złożonym własną ręką, z zaznaczeniem godności racjowskiej (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 884, s. 105)
Dokument wystawiony w 1620 roku przez Gerarda Priami, w którym kwituje on odbiór od Daniela Gurczyka kwoty 30 złotych polskich, potwierdzając to podpisem złożonym własną ręką, z zaznaczeniem godności racjowskiej (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 884, s. 105)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska