Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Fryderyk Wukasowicz

tytuł honorowego obywatela nadany przed 3 maja 1860 roku

…udzielony miał sobie dyplom obywatelstwa honorowego… (z notatki w dzienniku „Czas” z 1860 r., nr 108)

Fryderyk Wukasowicz

 

radca dworu, naczelnik Rządu Krajowego w Krakowie

 

Odcisk pieczęci urzędowej obwodu krakowskiego, którą w latach 1853–1859 posługiwał się Fryderyk Wukasowicz, oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Fryderyk Wukasowicz (Friedrich von Vukassovich), urzędnik austriacki, radca dworu. Urodzony w 1810 r. w rodzinie wywodzącej się lub z dawna osiadłej na Bałkanach, prawdopodobnie w Chorwacji. W latach 1834–1845 był praktykantem, a następnie koncepistą we lwowskim Gubernium dla Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1846 r. skierowany jako komisarz do Urzędu Obwodowego w Złoczowie, powrócił do lwowskiego Gubernium w 1849 r. na etat sekretarza gubernialnego. W 1853 r. mianowany starostą obwodu krakowskiego, od 1859 r. w randze radcy dworu na urzędzie tymczasowego naczelnika (prezydenta) Rządu Krajowego Galicji Zachodniej w Krakowie, przemianowanym w 1860 r. na urząd naczelnika obwodu krakowskiego. W 1861 r. skierowany do Namiestnictwa we Lwowie, gdzie pozostawał na etacie radcy dworu do 1868 r. Żonaty z Antonią, w 1858 r. zamieszkiwali wraz kuzynką Herminą w kamienicy Pod Obrazem przy Rynku Głównym; tam też była siedziba wspomnianego już obwodu krakowskiego. Członek Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Kawaler austriackiego Orderu Żelaznej Korony III kl. oraz Cesarskiego Austriackiego Orderu Franciszka Józefa. O czasie i miejscu śmierci brak danych.

Tytuł nadany na posiedzeniu Magistratu i Wydziału Miejskiego przed 3 maja 1860 r. (dokument nie zachował się), za burmistrzowskiej kadencji Andrzeja Seidlera – dla datowania wskazówką jest zachowana uchwała z 3 maja 1860 r. o honorarium dla Hipolita Zajączkowskiego za wykonanie dyplomu. Wyróżnienie wiązało się z pełnionym przez uhonorowanego urzędem naczelnika Rządu Krajowego w Krakowie. Dyplom wręczyła 5 maja 1860 r. delegacja miejska w składzie: burmistrz Andrzej Seidler oraz z Wydziału Miejskiego senior Ludwik Helcel i członkowie Józef Bartl, Antoni Czerny, Józef Jakubowski, Józef Oettinger i Teofil Seifert.

 

Reprodukcja notatki z krakowskiego „Czasu” z 1860 r., nr 108, informującej o wręczeniu 5 maja 1861 r. przez delegację miejską dyplomu honorowego obywatelstwa; wydane w 1863 r. we Lwowie nuty poloneza Podarunek skomponowanego przez Alojzego Lipińskiego i dedykowanego ówczesnemu nadradcy Namiestnictwa we Lwowie Fryderykowi Wukasowiczowi – prawdopodobnie prezent od urzędników Namiestnictwa w związku z 30-leciem pracy zawodowej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska