A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1991-2018) – XVII Wzgórza Krzesławickie

                                        

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica
samorządowa o powierzchni 23,82 km² (udział 7,29% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek
katastralnych: Krzesławice, Zesławice, Kantorowice, Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Wadów i Węgrzynowice, po części także Ruszcza,
fragmentami Batowice, Mistrzejowice i Wróżenice (vide plan na s. 239).
Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 23,82 km² (udział 7,29% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Krzesławice, Zesławice, Kantorowice, Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Wadów i Węgrzynowice, po części także Ruszcza, fragmentami Batowice, Mistrzejowice i Wróżenice (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.
Z oryginału uchwały nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie
(Statut Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie)
Z oryginału uchwały nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Statut Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności