A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1973-1991) – Śródmieście

 

Dzielnica Śródmieście według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica administracyjna
utworzona z połączenia dwóch dotychczasowych dzielnic, tj. Starego Miasta i Grzegórzek – przy jednoczesnych korektach granic,
z których najistotniejszą było włączenie do nowej Dzielnicy Śródmieście Piasku i Nowego Świata (wcześniej w Dzielnicy Zwierzyniec)
oraz Kleparza (wcześniej w Dzielnicy Kleparz). Użyte przy powyższym planie nazwy terenowe podano według nazewnictwa
obowiązującego aktualnie. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na stronie następnej.
Dzielnica Śródmieście według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica administracyjna utworzona z połączenia dwóch dotychczasowych dzielnic, tj. Starego Miasta i Grzegórzek – przy jednoczesnych korektach granic, z których najistotniejszą było włączenie do nowej Dzielnicy Śródmieście Piasku i Nowego Świata (wcześniej w Dzielnicy Zwierzyniec) oraz Kleparza (wcześniej w Dzielnicy Kleparz). Użyte przy powyższym planie nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na stronie następnej.

Uchwała nr 154 Rady Narodowej m. Krakowa z 8 grudnia 1972 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na dzielnice,
znosząca dotychczasowy podział miasta na 6 dzielnic administracyjnych i wprowadzająca w jego miejsce podział na 4 dzielnice
(DURNmK 1972, nr 27, poz. 115). Ściślej: połączono dotychczasowe dzielnice, tj. Stare Miasto z Grzegórzkami pod nową
nazwą Śródmieście oraz Zwierzyniec z Kleparzem pod nową nazwą Krowodrza, pozostawiając jednocześnie dotychczasowe
dzielnice Podgórze i Nowa Huta, oczywiście w granicach zmodyfikowanych w wyniku zwiększenia powierzchni miasta.
W przywołanej tu uchwale określono przebieg granic każdej z nowo utworzonych dzielnic.
Uchwała nr 154 Rady Narodowej m. Krakowa z 8 grudnia 1972 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na dzielnice, znosząca dotychczasowy podział miasta na 6 dzielnic administracyjnych i wprowadzająca w jego miejsce podział na 4 dzielnice (DURNmK 1972, nr 27, poz. 115). Ściślej: połączono dotychczasowe dzielnice, tj. Stare Miasto z Grzegórzkami pod nową nazwą Śródmieście oraz Zwierzyniec z Kleparzem pod nową nazwą Krowodrza, pozostawiając jednocześnie dotychczasowe dzielnice Podgórze i Nowa Huta, oczywiście w granicach zmodyfikowanych w wyniku zwiększenia powierzchni miasta. W przywołanej tu uchwale określono przebieg granic każdej z nowo utworzonych dzielnic.                

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności