A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1973-1991) – Nowa Huta

                         

Dzielnica Nowa Huta według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica znacznie powiększona
w stosunku do stanu dotychczasowego, ukształtowanego w 1951 r. Nowa Huta objęła więc swoimi granicami nowe tereny: na północy
część Batowic i Łuczanowice, na wschodzie natomiast Kościelniki, Wyciąże, Przylasek Wyciąski, Wolicę z Rogowem i Przylasek Rusiecki.
Jednocześnie dokonano korekt granicy zachodniej – z Dzielnicą Śródmieście (pozyskanie części terenów Dąbia, oddanie fragmentu terenu
w rejonie ulic Spadochroniarzy i Cieślewskiego). Z kolei w roku 1986, w ramach korekt granic Krakowa, do Dzielnicy Nowa Huta włączone
zostały tereny Węgrzynowic i Wróżenic oraz fragment Dziekanowic. Ostatnia korekta granic nastąpiła w 2002 r., gdy do granic Krakowa,
a w efekcie granic Dzielnicy Nowa Huta, przyłączono Krzysztoforzyce z gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Użyte przy powyższym planie nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie. Opis przebiegu granic tej dzielnicy z roku 1973 podano na s. 719.
Dzielnica Nowa Huta według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica znacznie powiększona w stosunku do stanu dotychczasowego, ukształtowanego w 1951 r. Nowa Huta objęła więc swoimi granicami nowe tereny: na północy część Batowic i Łuczanowice, na wschodzie natomiast Kościelniki, Wyciąże, Przylasek Wyciąski, Wolicę z Rogowem i Przylasek Rusiecki. Jednocześnie dokonano korekt granicy zachodniej – z Dzielnicą Śródmieście (pozyskanie części terenów Dąbia, oddanie fragmentu terenu w rejonie ulic Spadochroniarzy i Cieślewskiego). Z kolei w roku 1986, w ramach korekt granic Krakowa, do Dzielnicy Nowa Huta włączone zostały tereny Węgrzynowic i Wróżenic oraz fragment Dziekanowic. Ostatnia korekta granic nastąpiła w 2002 r., gdy do granic Krakowa, a w efekcie granic Dzielnicy Nowa Huta, przyłączono Krzysztoforzyce z gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Użyte przy powyższym planie nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie. Opis przebiegu granic tej dzielnicy z roku 1973 podano na s. 719.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności