A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1973-1991) – Krowodrza

                   

Dzielnica Krowodrza według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica administracyjna
utworzona z połączenia dwóch dotychczasowych dzielnic, tj. Zwierzyńca i Kleparza – przy jednoczesnych korektach granic, z których
najistotniejszymi było z jednej strony uszczuplenie terenu tak połączonych dzielnic o dawne jednostki katastralne Kleparz, Piasek
i Nowy Świat (weszły w obręb Dzielnicy Śródmieście), z drugiej natomiast strony poszerzenie obszaru o równolegle przyłączone do
granic miasta w jego zachodniej części tereny Olszanicy i Mydlnik. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na s. 719.
Dzielnica Krowodrza według stanu z roku 1973 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1979 r. – dzielnica administracyjna utworzona z połączenia dwóch dotychczasowych dzielnic, tj. Zwierzyńca i Kleparza – przy jednoczesnych korektach granic, z których najistotniejszymi było z jednej strony uszczuplenie terenu tak połączonych dzielnic o dawne jednostki katastralne Kleparz, Piasek i Nowy Świat (weszły w obręb Dzielnicy Śródmieście), z drugiej natomiast strony poszerzenie obszaru o równolegle przyłączone do granic miasta w jego zachodniej części tereny Olszanicy i Mydlnik. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na s. 719.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności