A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1954-1972) – Stare Miasto

Dzielnica Stare Miasto według stanu z roku 1958 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1964 r. – dzielnica
obejmująca dawne jednostki (dzielnice) katastralne: tradycyjne stare miasto w obrębie Plant, Wawel, Kazimierz,
Stradom i część Wesołej. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na stronie następnej.
Dzielnica Stare Miasto według stanu z roku 1958 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1964 r. – dzielnica obejmująca dawne jednostki (dzielnice) katastralne: tradycyjne stare miasto w obrębie Plant, Wawel, Kazimierz, Stradom i część Wesołej. Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na stronie następnej.

Uchwała nr 33/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 6 października 1954 r. „w sprawie podziału
miasta Krakowa na dzielnice” (DUWRNwK 1954, nr 11, poz. 51) tworząca kolejnych 5 dzielnic miasta – po
ustanowieniu w 1951 r. Dzielnicy Nowa Huta; łącznie więc nowy podział terytorialny miasta obejmował 6 dzielnic
administracyjnych. W uchwale tej określono przebieg granic każdej z nowych 5 dzielnic, natomiast granice Dzielnicy
Nowa Huta zostały wytyczone wcześniej, regulacją z 1951 r., przywołaną na końcu rozdziału poprzedniego.
Prezentowany jest także istotny fragment uchwały nr 132 Rady Narodowej w m. Krakowie z 24 października 1957 r.
„w sprawie zmiany granic pomiędzy dzielnicami Kleparz i Zwierzyniec” (DURNwK 1957, nr 4, poz. 21), mocą której
ulicą rozgraniczającą wymienione w tytule uchwały dzielnice w miejsce ul. Krowoderskiej stała się ul. Łobzowska,
co weszło w życie 1 stycznia 1958 r. i trwało już do końca obowiązywania tego podziału, to jest do końca 1972 r.
Uchwała nr 33/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 6 października 1954 r. „w sprawie podziału miasta Krakowa na dzielnice” (DUWRNwK 1954, nr 11, poz. 51) tworząca kolejnych 5 dzielnic miasta – po ustanowieniu w 1951 r. Dzielnicy Nowa Huta; łącznie więc nowy podział terytorialny miasta obejmował 6 dzielnic administracyjnych. W uchwale tej określono przebieg granic każdej z nowych 5 dzielnic, natomiast granice Dzielnicy Nowa Huta zostały wytyczone wcześniej, regulacją z 1951 r., przywołaną na końcu rozdziału poprzedniego. Prezentowany jest także istotny fragment uchwały nr 132 Rady Narodowej w m. Krakowie z 24 października 1957 r. „w sprawie zmiany granic pomiędzy dzielnicami Kleparz i Zwierzyniec” (DURNwK 1957, nr 4, poz. 21), mocą której ulicą rozgraniczającą wymienione w tytule uchwały dzielnice w miejsce ul. Krowoderskiej stała się ul. Łobzowska, co weszło w życie 1 stycznia 1958 r. i trwało już do końca obowiązywania tego podziału, to jest do końca 1972 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności