Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1951-1954) – Nowa Huta

Dzielnica Nowa Huta według stanu z roku 1951 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1957 r. – nowo utworzona dzielnica
administracyjna, dodana do dotychczasowych 10 obwodów. Na jej powierzchnię złożyły się: dzielnice katastralne XLIV–Czyżyny
i XLV–Łęg (do tej pory wchodzące w granice Obwodu V), fragmenty dzielnic katastralnych XLI–Prądnik Czerwony i XLIII–Rakowice
(do tej pory wchodzące w granice Obwodu VIII) oraz fragmenty dzielnicy katastralnej XXI–Płaszów (do tej pory wchodzące w granice Obwodu
VI), jak też tereny nowo przyłączone do Krakowa, dla których utworzono dzielnice katastralne LIII–Mogiła z Kopańcem i Kępą Przewozu,
LIV–Bieńczyce, LV–Mistrzejowice, LVI–Zesławice z Dłubnią, LVII–Kantorowice, LVIII–Krzesławice, LIX–Grębałów, LX–Lubocza,
LXI–Wadów, LXII–Pleszów z Kujawami, LXIII–Ruszcza, LXIV–Branice z Chałupkami, Holendrami i Wolą Rusiecką. Warto zwrócić
uwagę, że od chwili powstania Nowej Huty aż do przełomu ustrojowego lat 1989 i 1990 na powszechnie dostępnych planach miasta Krakowa
ze względów „bezpieczeństwa militarnego” obszar Dzielnicy Nowa Huta prezentowany był w sposób ograniczony,
w szczególności bez terenów wschodnich, gdzie znajdował się kombinat hutniczy – jest to widoczne na prezentowanym tutaj planie dzielnicy,
jak i na następnych dwóch planach. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Dzielnica Nowa Huta według stanu z roku 1951 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1957 r. – nowo utworzona dzielnica administracyjna, dodana do dotychczasowych 10 obwodów. Na jej powierzchnię złożyły się: dzielnice katastralne XLIV–Czyżyny i XLV–Łęg (do tej pory wchodzące w granice Obwodu V), fragmenty dzielnic katastralnych XLI–Prądnik Czerwony i XLIII–Rakowice (do tej pory wchodzące w granice Obwodu VIII) oraz fragmenty dzielnicy katastralnej XXI–Płaszów (do tej pory wchodzące w granice Obwodu VI), jak też tereny nowo przyłączone do Krakowa, dla których utworzono dzielnice katastralne LIII–Mogiła z Kopańcem i Kępą Przewozu, LIV–Bieńczyce, LV–Mistrzejowice, LVI–Zesławice z Dłubnią, LVII–Kantorowice, LVIII–Krzesławice, LIX–Grębałów, LX–Lubocza, LXI–Wadów, LXII–Pleszów z Kujawami, LXIII–Ruszcza, LXIV–Branice z Chałupkami, Holendrami i Wolą Rusiecką. Warto zwrócić uwagę, że od chwili powstania Nowej Huty aż do przełomu ustrojowego lat 1989 i 1990 na powszechnie dostępnych planach miasta Krakowa ze względów „bezpieczeństwa militarnego” obszar Dzielnicy Nowa Huta prezentowany był w sposób ograniczony, w szczególności bez terenów wschodnich, gdzie znajdował się kombinat hutniczy – jest to widoczne na prezentowanym tutaj planie dzielnicy, jak i na następnych dwóch planach. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.                                      

(M.P. 1951, nr A-43, poz. 544)
(M.P. 1951, nr A-43, poz. 544)

 

(Dz.U. 1950, nr 57, poz. 508)
Powyżej normatywne zapisy regulujące przebieg granic nowo utworzonej Dzielnicy Nowa Huta według
stanu na wejście w życie uchwały nr 205 Rady Ministrów „w sprawie utworzenia dzielnicy Nowa Huta
w Krakowie” (tj. 26 maja 1951 r.). Uchwała ta – wyżej publikowana – w zakresie określenia granic
dzielnicy na terenach nowo przyłączonych do Krakowa odsyła do – także wyżej publikowanego –
rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 1950 r. „w sprawie zmiany granic miasta Krakowa”
(§ 1 ust. 2 uchwały). Samodzielnie wytycza natomiast powierzchnię dzielnicy nowohuckiej na terenach
leżących już wcześniej w granicach Krakowa (§ 1 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały).
(Dz.U. 1950, nr 57, poz. 508) Powyżej normatywne zapisy regulujące przebieg granic nowo utworzonej Dzielnicy Nowa Huta według stanu na wejście w życie uchwały nr 205 Rady Ministrów „w sprawie utworzenia dzielnicy Nowa Huta w Krakowie” (tj. 26 maja 1951 r.). Uchwała ta – wyżej publikowana – w zakresie określenia granic dzielnicy na terenach nowo przyłączonych do Krakowa odsyła do – także wyżej publikowanego – rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 1950 r. „w sprawie zmiany granic miasta Krakowa” (§ 1 ust. 2 uchwały). Samodzielnie wytycza natomiast powierzchnię dzielnicy nowohuckiej na terenach leżących już wcześniej w granicach Krakowa (§ 1 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały).
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska