Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dominik Nunast

wójt Cyrkułu III Garbarskiego 24 kwietnia 1794 - 27 kwietnia 1794

                             

Z protokołów sesji magistrackich z lat 1792–1794 fragment tekstu rozporządzenia wydanego
przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę w Bosutowie 24 kwietnia 1794 r. –
w reprodukowanych wierszach nominacja Dominika Nunasta na urząd wójta Cyrkułu III
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1265, s. 119)
Z protokołów sesji magistrackich z lat 1792–1794 fragment tekstu rozporządzenia wydanego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę w Bosutowie 24 kwietnia 1794 r. – w reprodukowanych wierszach nominacja Dominika Nunasta na urząd wójta Cyrkułu III (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1265, s. 119)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska