A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

          

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 18 dzielnic:
Rzeczpospolita Polska (III Rzeczpospolita) od 27.03.1991 r.*
Podstawa obowiązywania:
Uchwała nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z 27.03.1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich
Podziały poprzedni:
na 4 dzielnice – w latach 1973–1991
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 18 dzielnic
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Miasto Kraków Stołeczne Królewskie Miasto Kraków 1991 r. – 326,80 km² 2013 r. – 326,85 km² 2018 r. – 326,85 km² 1991 r. ~ 751 300 2013 r. ~ 758 300 2018 r. ~ 767 350
Prezydentura miasta w okresie podziału na 18 dzielnic:
Krzysztof Bachmiński (do 30.09.1992 r.), Józef Lassota (9.10.1992–29.10.1998), Andrzej Gołaś (29.10.1998–19.11.2002), Jacek Majchrowski (od 19.11.2002 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Dz. I Stare Miasto Dz. II Grzegórzki Dz. III Prądnik Czerwony Dz. IV Prądnik Biały Dz. V Krowodrza Dz. VI Bronowice Dzielnice Dz. VII Zwierzyniec Dz. VIII Dębniki Dz. IX Łagiewniki–Borek Fałęcki Dz. X Swoszowice Dz. XI Podgórze Duchackie Dz. XII Bieżanów–Prokocim Dz. XIII Podgórze Dz. XIV Czyżyny Dz. XV Mistrzejowice Dz. XVI Bieńczyce Dz. XVII Wzgórza Krzesławickie Dz. XVIII Nowa Huta
Charakter podziału terytorialnego – status dzielnicy:
Administracyjno-polityczny, pomocniczny
Ustrojowa organizacja dzielnic
zwierzchnik dzielnicy: struktura samorządowa w dzielnicy:
przewodniczący rady i zarządu dzielnicy wybierany przez radę dzielnicy na 4 lata, stojący na czele organów kolegialnych – rady dzielnicy i zarządu dzielnicy • rada dzielnicy – organ stanowiący i kontrolny dzielnicy w składzie do 21 radnych, w jej ramach komisje z obligatoryjną komisją rewizyjną • zarząd dzielnicy – organ wykonawczy dzielnicy w składzie 3–5 członków • w ramach rady dzielnicy i zarządu przewodniczący i jego zastępca kierujący pracami tych kolegialnych organów
Organ nadzorczy:
Rada Miasta Krakowa i Prezydent Miasta Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 235–254 Poczet 2015, s. 53–54 Poczet 2010, s. 69–72 Poczet 2010, s. 820–827

      

         

Podział Krakowa na 18 dzielnic miejskich według stanu aktualnego w 2017 r. –
na planie Krakowa wykonanym na podstawie danych krakowskiego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa w 2017 r.
Podział Krakowa na 18 dzielnic miejskich według stanu aktualnego w 2017 r. – na planie Krakowa wykonanym na podstawie danych krakowskiego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa w 2017 r.         

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności