Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 4 dzielnice:
Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rzeczpospolita Polska (III Rzeczpospolita) 1.01.1973–27.03.1991*
Podstawa obowiązywania:
Uchwała nr 154 Rady Narodowej m. Krakowa z 8.12.1972 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na dzielnice zatwierdzona uchwałą nr 116/72 Rady Ministrów z 11.12.1972 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Narodowej m. Krakowa dotyczącej zmiany w podziale na dzielnice
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 6 dzielnic – w latach 1954–1973 na 18 dzielnic – od 1991
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 4 dzielnice
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Miasto Kraków 1973 r. – 322,30 km² 1986 r. – 326,80 km² 1991 r. – 326,80 km² 1973 r. ~ 657 300 1979 r. ~ 706 100 1986 r. ~ 744 000 1991 r. ~ 751 300
Prezydentura miasta w okresie podziału na 4 dzielnice:
Jerzy Pękala (do 26.04.1978 r.), Edward Barszcz (27.04.1978–20.06.1980), Józef Gajewicz (26.09.1980–8.12.1982), Tadeusz Salwa (9.12.1982–13.01.1990), Jerzy Rościszewski (9.02–29.05.1990), Tadeusz Piekarz (29.05–20.06.1990), Jacek Woźniakowski (20.06.1990–11.01.1991), Krzysztof Bachmiński (od 7.02.1991 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Dzielnica Śródmieście Dzielnica Krowodrza Dzielnica Nowa Huta Dzielnica Podgórze
Charakter podziału terytorialnego –  status dzielnic:
administracyjno-polityczny, zasadniczy
Ustrojowa organizacja dzielnic
zwierzchnik dzielnicy: struktura władz dzielnicowych:
• przejściowo do grudnia 1973 r. przewodniczący prezydium dzielnicowej rady narodowej z wyboru macierzystej rady narodowej; • od grudnia 1973 r. naczelnik dzielnicy z nominacji prezydenta miasta Krakowa; • od maja 1990 r. kierownik delegatury UMK z nominacji prezydenta miasta Krakowa (z zadaniem zlikwidowania dotychczasowej struktury) • przejściowo do grudnia 1973 r.: – dzielnicowa rada narodowa; – prezydium dzielnicowej rady narodowej • od grudnia 1973 r.: – dzielnicowa rada narodowa – naczelnik dzielnicy – podległy naczelnikowi dzielnicy urząd dzielnicowy • od maja 1990 r.: – delegatura UMK
Organ nadrzędny:
dla przewodniczących dzielnicowych rad narodowych i naczelników dzielnic: – jako organów wykonawczych rad narodowych – macierzysta dzielnicowa rada narodowa – jako organów administracji państwowej – prezydent Miasta Krakowa dla kierowników delegatur UMK: – prezydent Miasta Krakowa przez Biuro Delegatur UMK
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 221–234 Poczet 2015, s. 48–51 Poczet 2010, s. 66–71 Poczet 2010, s. 810–821

           * Z zastrzeżeniem jak na s. 236–237.               

Podział Krakowa na 4 dzielnice według stanu z roku 1973 –
na planie miasta wydanym w 1979 r. Podstawa rysunku granic dzielnic: vide s. 221
(ze zbiorów prywatnych)
Podział Krakowa na 4 dzielnice według stanu z roku 1973 – na planie miasta wydanym w 1979 r. Podstawa rysunku granic dzielnic: vide s. 221 (ze zbiorów prywatnych)

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska