Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

    

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 6 dzielnic:
Polska Rzeczpospolita Ludowa 29.11.1954–31.12.1972
Podstawa obowiązywania:
uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 6.10.1954 r., z mocą od 20.11.1954 r. (zgoda w uchwale Prezydium Rządu nr 667 z 7.11.1954 r.)
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 10 obwodów i 1 dzielnicę – w latach 1951–1954 na 4 dzielnice – w latach 1973–1991
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 6 dzielnic
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Miasto Kraków 1954 r. – 229,90 km² 1955 r, ~ 428 200 1960 r. ~ 481 300 1970 r. ~ 583 400
Prezydentura miasta w okresie podziału na 6 dzielnic:
Tadeusz Mrugacz (do 24.10.1957 r.), Wiktor Boniecki (24.10.1957–6.11.1959), Zbigniew Skolicki (6.11.1959–6.06.1969), Jerzy Pękala (od 6.06.1969 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Dzielnica Stare Miasto Dzielnica Zwierzyniec Dzielnica Kleparz Dzielnica Grzegórzki Dzielnica Podgórze Dzielnica Nowa Huta
Charakter podziału terytorialnego – status dzielnic:
podział administracyjno-polityczny, zasadniczy
Ustrojowa organizacja dzielnic
zwierzchnik dzielnicy: struktura władz dzielnicowych:
przewodniczący prezydium dzielnicowej rady narodowej stojący na czele prezydium, tj. kolegialnego organu wykonawczo-zarządzającego macierzystej rady – z wyboru przez dzielnicową radę narodową • organ uchwałodawczy – dzielnicowa rada narodowa • podstawowy organ administracji państwowej jednocześnie organ wykonawczy rady – prezydium dzielnicowej rady narodowej z przewodniczącym na czele oraz podległy prezydium urząd o strukturze wydziałowej
Organ nadrzędny:
dla prezydium dzielnicowej rady narodowej z przewodniczącym na czele: macierzysta dzielnicowa rada narodowa oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 207–220 Poczet 2015, s. 43–48 Poczet 2010, s. 66–69 Poczet 2010, s. 807–810

 

Podział Krakowa na 6 dzielnic administracyjnych stanowiących, obok gmin, podstawowe
jednostki podziału terytorialnego kraju – według stanu z roku 1958, to jest z uwzględnieniem
zmiany wprowadzonej w roku 1957, na Planie Miasta Krakowa w wydaniu z roku 1964.
Podstawa rysunku granic dzielnic: vide s. 207
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/50)
Podział Krakowa na 6 dzielnic administracyjnych stanowiących, obok gmin, podstawowe jednostki podziału terytorialnego kraju – według stanu z roku 1958, to jest z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w roku 1957, na Planie Miasta Krakowa w wydaniu z roku 1964. Podstawa rysunku granic dzielnic: vide s. 207 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/50)

                                          

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska