Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 10 obwodów i 1 dzielnicę:
Rzeczpospolita Polska, od 1952 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa 26.05.1951–28.11.1954
Podstawa obowiązywania:
uchwała nr 205 Rady Ministrów z 17.03.1951 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Nowa Huta w m. Krakowie
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 10 obwodów – w latach 1941–1951 na 6 dzielnic – w latach 1954–1972
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 10 obwodów i 1 dzielnicę
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Miasto Kraków 1951 r. – 229,9 km² 1951 r. – 355 000
Prezydentura miasta w okresie podziału na 10 obwodów i 1 dzielnicę:
Marcin Waligóra (do 7.04.1954 r.), Tadeusz Mrugacz (od 7.04.1954 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Obwód I (Śródmieście z Wawelem i częścią Wesołej) Obwód II (Kazimierz i Stradom) Obwód III (cz. zachodnia miasta od Piasku i Nowego Świata po Bielany) Obwód IV (Nowa Wieś, Łobzów, Krowodrza, Kleparz, część Warszawskiego) Obwód V (część Wesołej, Grzegórzki i Dąbie) Obwód VI (pas od Kostrza do Rybitw, z Podgórzem) Obwód VII (cz. północno-zachodnia miasta od Toń po Wolę Justowską) Obwód VIII (cz. północno-wschodnia miasta od Witkowic po Rakowice) Obwód IX (cz. południowo-wschodnia miasta od Piasków Wielkich po Bieżanów) Obwód X (cz. południowo-zachodnia miasta od Kurdwanowa po Skotniki) Dzielnica Nowa Huta (cz. wschodnia miasta, od Czyżyn, Łęgu, Bieńczyc i Mistrzejowic po Branice i Ruszczę)
Charakter podziału terytorialnego – status obwodów i dzielnicy:
dla obwodów I–X: administracyjny, pomocniczy dla Dzielnicy Nowa Huta: administracyjno-polityczny, zasadniczy
Ustrojowa organizacja obwodów
zwierzchnik obwodu i dzielnicy, tryb powołania: struktura administracyjna w obwodzie i dzielnicy:
dla obwodów I–X: kierownik urzędu obwodowego uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w m. Krakowie z zatwierdzeniem przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie dla obwodów I–X: urząd obwodowy z kierownikiem na czele
dla Dzielnicy Nowa Huta: przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie z wyboru przez Dzielnicową Radę Narodową w Nowej Hucie, na 4 lata dla Dzielnicy Nowa Huta: Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie z przewodniczącym na czele oraz podległy Prezydium urząd dzielnicowy złożony z wydziałów
Organ nadrzędny:
dla urzędu obwodowego z kierownikiem na czele: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie poprzez Wydział Społeczno-Administracyjny
dla Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie z przewodniczącym na czele: macierzysta Dzielnicowa Rada Narodowa w Nowej Hucie oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 198–206 Poczet 2015, s. 43–46 Poczet 2010, s. 63–68 Poczet 2010, s. 806–807

             

Podział Krakowa na 10 obwodów i 1 dzielnicę według stanu z roku 1951, po włączeniu do Krakowa wschodnich
terenów, gdzie utworzono Nową Hutę – na Planie Miasta Krakowa z 1957 r. Podstawa rysunku granic
obwodów i dzielnicy: vide s. 198
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/42)
Podział Krakowa na 10 obwodów i 1 dzielnicę według stanu z roku 1951, po włączeniu do Krakowa wschodnich terenów, gdzie utworzono Nową Hutę – na Planie Miasta Krakowa z 1957 r. Podstawa rysunku granic obwodów i dzielnicy: vide s. 198 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/42)

  

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska