Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 10 obwodów:
pod okupacją niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie, od roku 1945 Rzeczpospolita Polska 1.06.1941–25.05.1951
Podstawa obowiązywania:
na podstawie dekretu z 28.05.1941 r. Kierownika Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa o włączeniach do miasta Krakau (Krakowa) zarządzenie wykonawcze Szefa Okręgu w Krakowie (Districtschef)
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 6 obwodów – w latach 1938–1941 na 10 obwodów i 1 dzielnicę – w latach 1951–1954
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 10 obwodów
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Miasto Kraków (Krakau) od 1945 r. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków od 1950 r. Miasto Kraków 1941 r. – 165,30 km² 1941 r. ~ 321 000 1943 r. ~ 285 000 1950 r. ~ 343 600
Prezydentura miasta w okresie podziału na 10 obwodów:
Rudolf Pavlu (do kwietnia 1943 r.), Josef Krämer (kwiecień 1943–styczeń 1945) Aleksander Żaruk-Michalski (24.01–5.02.1945), Alfred Fiderkiewicz (5.02–11.06.1945) Stefan Wolas (14.06.1945–6.10.1947), Henryk Dobrowolski (6.10.1947–6.06.1950), Marcin Waligóra (od 6.06.1950 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Obwód I (śródmieście z Wawelem i częścią Wesołej) Obwód II (Kazimierz ze Stradomiem) Obwód III (cz. zachodnia miasta od Piasku i Nowego Świata po Bielany) Obwód IV (Nowa Wieś, Łobzów, Krowodrza, Kleparz, część Warszawskiego) Obwód V (część Wesołej, Grzegórzki, Dąbie, Czyżyny i Łęg) Obwód VI (pas od Kostrza do Rybitw, z Podgórzem) Obwód VII (cz. północno-zachodnia miasta od Toń po Wolę Justowską) Obwód VIII (cz. północno-wschodnia miasta od Witkowic po Rakowice) Obwód IX (cz. południowo-wschodnia miasta od Piasków Wielkich po Bieżanów) Obwód X (cz. południowo-zachodnia miasta od Kurdwanowa po Skotniki)
Charakter podziału terytorialnego – status obwodów:
administracyjny, pomocniczy
Ustrojowa organizacja obwodów
zwierzchnik obwodu: służby w gestii zwierzchnika:
kierownik miejskiego urzędu obwodowego od 1946 r. naczelnik miejskiego urzędu obwodowego od 1950 r. kierownik urzędu obwodowego z nominacji prezydenta miasta • miejski urząd obwodowy od 1950 r. urząd obwodowy – o strukturze referatowej • ekspozytury miejskich urzędów obwodowych z kierownikami na czele (Ekspozytura Urzędu IV do 1942 r., pozostałe – do 1949 r.): – Ekspozytura Urzędu III – dzielnice katastralne Półwsie i Zwierzyniec oraz osiedla Przegorzały i Bielany – Ekspozytura Urzędu IV – dzielnice katastralne Nowa Wieś i Łobzów – Ekspozytura Urzędu V – dzielnice katastralne Grzegórzki (część) i Dąbie oraz osiedla Czyżyny i Łęg – Ekspozytura Urzędu VI/1 – dzielnice katastralne Płaszów oraz osiedle Rybitwy – Ekspozytura Urzędu VI/2 – dzielnice katastralne Dębniki i Zakrzówek oraz osiedla Pychowice, Bodzów i Kostrze • ponadto w obwodach, w których znalazły się przyłączone w 1941 r. miejscowości, powołano 23 sołectwa z sołtysami na czele, pozostającymi w ramach struktury urzędów obwodowych (likwidacja w 1948 r.).
Organ nadrzędny:
Zarząd Miejski poprzez Decernat III – Zarząd Ogólny, w jego ramach Urząd Główny grupujący 10 miejskich urzędów obwodowych, od 1945 r. Zarząd Miejski – bezpośrednio, od 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie poprzez Wydział Społeczno-Administracyjny
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 186–197 Poczet 2015, s. 37–43 Poczet 2010, s. 60–65 Poczet 2010, s. 800, 802–806

                     

Podział Krakowa na 10 obwodów według stanu z roku 1941, po włączeniu do granic miasta sąsiednich gmin –
na niemieckojęzycznym planie miasta wydanym w 1943 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 186
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/96)
Podział Krakowa na 10 obwodów według stanu z roku 1941, po włączeniu do granic miasta sąsiednich gmin – na niemieckojęzycznym planie miasta wydanym w 1943 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 186 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/96)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska