Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 6 obwodów:
II Rzeczpospolita, od 1939 r. pod okupacją niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie 1.01.1938–1.06.1941
Podstawa obowiązywania:
zarządzenie Zarządu Miejskiego z 20.12.1937 r.
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 9 obwodów – w latach 1928–1937 na 10 obwodów – w latach 1941–1951
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 6 obwodów
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków od 1939 r. Miasto Kraków 1939 r. – 49,5 km² 1938 r. ~ 251 500 1939 r. ~ 259 000
Prezydentura miasta w okresie podziału na 6 obwodów:
Mieczysław Kaplicki (do 1.02.1939 r.), Bolesław Czuchajowski (21.04–3.09.1939), Stanisław Klimecki (5–20.09.1939), Wincenty Bogdanowski (20–27.09.1939), Ernst Zörner (wrzesień 1939–luty 1940), Karl Schmid (luty 1940–marzec 1941), Rudolf Pavlu (od kwietnia 1941 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Obwód I (dzielnica centralna – śródmiejska ze starym miastem, Wawelem i Wesołą) Obwód II (dzielnica centralna – kazimierska z Kazimierzem i Stradomiem) Obwód III (dzielnica zachodnia – zwierzyniecka z Piaskiem, Nowym Światem, Półwsiem, Zwierzyńcem i Czarną Wsią) Obwód IV (dzielnica północna – kleparska z Nową Wsią, Łobzowem, Krowodrzą, Kleparzem i Warszawskim) Obwód V (dzielnica wschodnia – grzegórzecka z Wesołą, Grzegórzkami i Dąbiem) Obwód VI (dzielnica południowa – podgórska z Zakrzówkiem, Dębnikami, Ludwinowem, Podgórzem i Płaszowem)
Charakter podziału terytorialnego – status obwodów:
administracyjny, pomocniczy
Ustrojowa organizacja obwodów
zwierzchnik obwodu: służby w gestii zwierzchnika:
kierownik miejskiego urzędu obwodowego z nominacji prezydenta miasta • miejski urząd obwodowy potocznie zwany „małym magistratem” • ekspozytury miejskich urzędów obwodowych na czele z zastępcami kierowników dla ekspozytur: – Ekspozytura Urzędu III – Półwsie i Zwierzyniec – Ekspozytura Urzędu IV – Nowa Wieś i Łobzów – Ekspozytura Urzędu V – Grzegórzki i Dąbie – Ekspozytura Urzędu VI – Zakrzówek i Dębniki – Ekspozytura Urzędu VI – Płaszów
Organ nadrzędny:
prezydent miasta, Zarząd Miejski
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 178–185 Poczet 2015, s. 37–38 Poczet 2010, s. 58–62 Poczet 2010, s. 798–801

                 

     

Podział Krakowa na 9 obwodów według stanu z 1938 r. – na planie Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
wyrysowanym przez Adama Launera, wydanym ok. 1939 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 178
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/107)
Podział Krakowa na 9 obwodów według stanu z 1938 r. – na planie Stołeczne Królewskie Miasto Kraków wyrysowanym przez Adama Launera, wydanym ok. 1939 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 178 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/107)  

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska