A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

               

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 5 obwodów:
pod zaborem w monarchii austro-węgierskiej (w ramach autonomii galicyjskiej) od 1918 r. odrodzona Rzeczpospolita Polska (II Rzeczpospolita) 1.07.1915–6.10.1928
Podstawa obowiązywania:
rozporządzenie prezydenta miasta z 30.06.1915 r.
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 4 obwody – w latach 1910–1915 na 9 obwodów – w latach 1928–1937
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 5 obwodów
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków 1915 r. – 46,9 km² 1926 r. – 49,5 km² 1918 r. ~ 179 000 1921 r. ~ 183 800 1926 r. ~ 207 000
Prezydentura miasta w okresie podziału na 5 obwodów:
Juliusz Franciszek Leo (do 21.02.1918 r.), Jan Kanty Federowicz (6.03.1918–13.07.1924), Józef Sare (13–21.07.1924), Zdzisław Wawrausch (21.07.1924–18.07.1925), Witold Ostrowski (18.07.1925–4.06.1926), Józef Sare (4–19.06.1926), Karol Rolle (od 19.06.1926 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Obwód I (cz. Śródmieścia z Rynkiem Głównym oraz Piasek i Nowy Świat) Obwód II (cz. Śródmieścia oraz Kleparz i Wesoła) Obwód III (Zamek oraz Kazimierz i Stradom) Obwód IV (tereny przyłączone do Krakowa w latach 1910–1911) Obwód V (tereny przyłączone do Krakowa w latach 1911–1915)
Charakter podziału terytorialnego – status obwodów:
administracyjny, pomocniczy
Ustrojowa organizacja obwodów
zwierzchnik obwodu: służby w gestii zwierzchnika:
komisarz obwodowy z nominacji prezydenta miasta miejski komisariat obwodowy z personelem ponadto: • w Obwodzie IV filie Miejskiego Komisariatu Obwodu IV na czele z zastępcami komisarza Obwodu IV, od 1920 r. komisarzami kierującymi filiami: Filia – Zakrzówek, Dębniki Filia – Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec Filia – Czarna Wieś, Nowa Wieś, Łobzów Filia – Krowodrza, Warszawskie Filia – Grzegórzki, Dąbie • w Obwodzie V okręgi Miejskiego Komisariatu Obwodu V, w tym dwa z filiami tego komisariatu: Okręg A – Podgórze I (cz. wschodnia) Okręg B – Podgórze II (cz. zachodnia) i Ludwinów (jako filia) Okręg C – Płaszów (jako filia) Na czele Okręgu A stał bezpośrednio komisarz Obwodu V, na czele Okręgów B i C (filii) stali zastępcy komisarza Obwodu V, od 1920 r. komisarze kierujący filiami
Organ nadrzędny:
Magistrat z prezydium miasta i prezydentem na czele
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 161–168 Poczet 2013, s. 15–18, 622–624, 765–827 Poczet 2015, s. 37–38 Poczet 2010, s. 54–59 Poczet 2010, s. 790, 792–796

 

Podział Krakowa na 5 obwodów według stanu z roku 1924 – na Planie ogólnym stoł. król. miasta Krakowa
wydanym w 1925 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 161
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/95)
Podział Krakowa na 5 obwodów według stanu z roku 1924 – na Planie ogólnym stoł. król. miasta Krakowa wydanym w 1925 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 161 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/95)

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności