A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

    

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 3 obwody:
pod zaborem w cesarstwie austriackim, od 1867 r. w monarchii austro-węgierskiej (od 1866 r. w ramach autonomii galicyjskiej) 21.07.1855–31.03.1910
Podstawa obowiązywania:
rozporządzenie Rządu Krajowego z 7 lipca 1855 r. w sprawie podziału miasta
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 5 cyrkułów–obwodów – w latach 1838–1855 na 4 obwody – w latach 1910–1915
Kraków w okresach obowiązywania podziału na 3 obwody
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Königlichen Hauptstadt Krakau – Królewskie Główne Miasto Kraków (do 1860 r. także K.K. Landes Hauptstadt Krakau – C[esarsko]-Kr[ólewskie] Główne Miasto Krajowe Kraków od 1866 r. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków 1855 r. ~ 7,80 km² 1858 r. ~ 5,77 km² 1909 r. ~ 6,24 km² 1855 r. ~ 36 000 1880 r. ~ 59 800 1900 r. ~ 85 300 1909 r. ~ 103 100
Prezydentura miasta w okresie podziału na 3 obwody:
Fryderyk Tobiaszek (do 28.08.1856 r.), Andrzej Seidler (26.10.1856–12.09.1866), Józef Dietl (13.09.1866–18.06.1874), Mikołaj Zyblikiewicz (2.07.1874–7.02.1881), Ferdynand Weigel (17.02.1881–6.11.1884), Feliks Szlachtowski (17.11.1884–10.05.1893), Józef Friedlein (24.05.1891–7.07.1904), Juliusz Leo (od 11.07.1904 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Obwód I (cz. starego Krakowa z Rynkiem oraz Przedmieścia Nowy Świat i Piasek) Obwód II (cz. starego Krakowa oraz Przedmieścia Kleparz i Wesoła) Obwód III (Zamek oraz Kazimierz z Przedmieściem Stradom)
Charakter podziału terytorialnego – status obwodów:
administracyjny, pomocniczy
Ustrojowa organizacja obwodów
zwierzchnik obwodu: służby w gestii zwierzchnika:
komisarz obwodowy z nominacji prezydenta miasta • od 1866 r. urząd miejscowy • od 1866 r. komisariat obwodu
Organ nadrzędny:
prezydent miasta, Magistrat m. Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój ustrój miasta prezydentura miasta
s. 137–153 Poczet 2010, s. 49–54 Poczet 2010, s. 781–790

             

Podział Krakowa na 3 obwody według stanu z roku 1855 – na Planie turystycznym Krakowa w wydaniu z roku 1879
(I wydanie tego planu miało miejsce w 1872 r., bazowało na planie Krakowa Teofila Żebrawskiego z 1866 r.).
Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 137
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. II 41)
Podział Krakowa na 3 obwody według stanu z roku 1855 – na Planie turystycznym Krakowa w wydaniu z roku 1879 (I wydanie tego planu miało miejsce w 1872 r., bazowało na planie Krakowa Teofila Żebrawskiego z 1866 r.). Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 137 (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. II 41)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności