Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

     

Okresy historyczne, czas obowiązywania podziału na 4 cyrkuły:
okres pierwszy: Sejm Czteroletni 7.04.1792–12.09.1792 okres drugi: powstanie kościuszkowskie 24.04.1794–15.06.1794
Podstawa obowiązywania
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
ustawa Sejmu Czteroletniego z 24.06.1791 r. Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitej rozporządzenie naczelnika Tadeusza Kościuszki wydane w Bosutowie 24.04.1794 r.
Podziały poprzednie i następne
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
poprzedni: na 4 kwartały – do roku 1792 następny: na 4 kwartały – w latach 1792–1794 poprzedni: na 3 wydziały – w roku 1794 następny: na 3 wydziały – w latach 1794–1802
Kraków w okresach obowiązywania podziału na 4 cyrkuły
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Królewskie, Wolne, Stołeczne i Wydziałowe Miasto Kraków w 1792 r. ~ 9 km² w 1792 r. ~ 24 000
Prezydentura miasta w okresie dwukrotnego podziału na 4 wydziały:
Franciszek Wielopolski (do 12.09.1792 r.) oraz w drugim okresie nominalnie Franciszek Wielopolski, faktycznie wiceprezydent Michał Wohlman (24.04–15.06.1794)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Cyrkuł I Krakowski Cyrkuł II Kazimierski Cyrkuł III Garbarski Cyrkuł IV Kleparski
Charakter podziału terytorialnego – status cyrkułu:
administracyjno-polityczno-sądowniczy, quasi-zasadniczy
Ustrojowa organizacja cyrkułu
zwierzchnik cyrkułu: służby w gestii zwierzchnika: inne władze w cyrkule:
wójt cyrkułowy wybierany przez zgromadzenie posesjonatów na 2-letnią kadencję • magistrat miejscowy z 6 ławnikami oraz oficjalistami i pachołkami – z wójtem na czele • dozorcy cyrkułowi w wyodrębnionych dozorach • zgromadzenie miejscowe ogólne (wyborcze) • sąd miejscowy cyrkularny z burmistrzem i 4 sędziami • wójtowski sąd potoczny
Organ nadrzędny nad cyrkułem i jego administracją:
Magistrat Ogólny Miasta
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 80–87 Poczet 2013, s. 56–60, 257–262, 699–750 Poczet 2010, s. 34–38 Poczet 2010, s. 729, 752

             

Podział miasta na 4 cyrkuły w latach 1792 oraz 1794 na Planie miasta Krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego,
opracowanym przez Tadeusza Czorta, wydanym w 1926 r. Podstawa rysunku granic cyrkułów: vide s. 80
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. 106 V Atl.)
Podział miasta na 4 cyrkuły w latach 1792 oraz 1794 na Planie miasta Krakowa i okolic w dobie Sejmu Czteroletniego, opracowanym przez Tadeusza Czorta, wydanym w 1926 r. Podstawa rysunku granic cyrkułów: vide s. 80 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 106 V Atl.)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska