Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okresy historyczne, czas obowiązywania podziału na 4 kwartały:
okres pierwszy: do Sejmu Czteroletniego przed 1396–7.04.1792 okres drugi: targowica 12.09.1792–4.03.1794
Podstawa obowiązywania
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
na podstawie praktyki średniowiecznych miast w wyniku decyzji zasadźców miasta po 1257 r. albo następnych wójtów; jeżeli po roku 1312 r. – w wyniku postanowienia rady miejskiej uchwała Konfederacji Województwa Krakowskiego z 12.09.1792 r.
Podziały poprzedni i następne
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
następny: na 4 cyrkuły – w roku 1792 poprzedni: na 4 cyrkuły – w roku 1792 następny: na 3 wydziały – w roku 1794
Kraków w okresach obowiązywania podziału na 4 kwartały
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia:   liczba ludności:
od 1621 r. Cracovia Metropolis Regni Poloniae – Kraków Stołeczne Miasto Królestwa Polskiego (Stołeczne Królewskie Miasto Kraków) od przyłączenia ok. poł. XIV w. Okołu wielkość stała ~ 0,89 km² w 1340 r. ~ 12 000 w 1450 r. ~ 15 000 w 1787 r. ~ 11 634
Prezydentura miasta w okresie dwukrotnego podziału na 4 kwartały:
w latach 1257–1312 wójtowie – 8 postaci w latach 1312–1792 i 1792–1794 rajcy pełniący na zmianę funkcję burmistrza – 631 postaci
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Kwartał Grodzki Kwartał Garncarski Kwartał Sławkowski Kwartał Rzeźniczy (Floriański)
Charakter podziału terytorialnego – status kwartału:
quasi-dzielnica o mieszanym charakterze: administracyjno-„katastralnym”, o statusie i funkcji pomocniczej
Organizacja kwartału
zwierzchnik kwartału: przełożeni w kwartałach dla spraw obronnych:  
brak stałej administracji ustanowionej dla kwartału w kolejności występującego nazewnictwa: starsi – hetmani – rotmistrze oraz podporządkowani im dziesiętnicy
Urząd zawiadujący podziałem na kwartały:
od XIV w. hutman ratuszny działający z umocowania rady miejskiej, pod nadzorem burmistrza
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:  
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 71–79 Poczet 2010, s. 24 Poczet 2013, s. 11–14 Poczet 2010, s. 24–37 Poczet 2010, s. 107–749

 

Podział miasta na 4 kwartały do roku 1792 oraz w okresie targowicy – na planie Kraków w XVIII w., będącym
rekonstrukcją wykonaną w 1896 r. przez Klemensa Bąkowskiego na podstawie oryginalnych planów miasta
z lat 1700 i 1777. Podstawa rysunku granic kwartałów vide s. 71
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. I-7)
Podział miasta na 4 kwartały do roku 1792 oraz w okresie targowicy – na planie Kraków w XVIII w., będącym rekonstrukcją wykonaną w 1896 r. przez Klemensa Bąkowskiego na podstawie oryginalnych planów miasta z lat 1700 i 1777. Podstawa rysunku granic kwartałów vide s. 71 (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. I-7)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska