Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

          

Okres historyczny i czas obowiązywania podziału na miasto i 3 wydziały:
w ramach austriackiej Galicji Zachodniej, od 1809 r. w ramach Księstwa Warszawskiego 1.09.1802–pocz. 1811
Podstawa obowiązywania:
Normy postępowania Magistratu publicznego wydane 30.08.1802 r. przez Gubernium Galicyjskie
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 3 wydziały – w latach 1794–1802 na 4 gminy – w latach 1811–1815
Kraków w okresie obowiązywania podziału na miasto i 3 wydziały
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Königliche Hauptstadt Krakau – Królewskie Główne Miasto Kraków od 1803 r. K.K. Provinzial Hauptstadt Krakau (także: Cesarsko-Królewskie Stołeczne Miasto Kraków) od 1810 r. Wolne Handlowe Miasto Kraków (także: Wolno-Handlowe Miasto Kraków) w 1802 r. ~ 8 km² w 1804 r. ~ 25 750
Prezydentura miasta w okresie podziału na miasto i 3 wydziały:
Dominik Drdatzki (do 1805 r.), Józef Gollmayer (1805–1810), Stanisław Kostka Zarzecki (od 1.12.1810 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Miasto Kraków Wydział Pierwszy Przedmieście Kazimierz Wydział Drugi Przedmieście Kleparz Wydział Trzeci Przedmieście Garbary–Piasek
Charakter podziału terytorialnego – status wydziału:
administracyjny, pomocniczy
Ustrojowa organizacja wydziałów
zwierzchnik wydziału: służby w gestii zwierzchnika:
• w mieście: brak odrębnego zwierzchnika • w wydziale: burmistrz wydziałowy z nominacji cesarskiej Kancelarii Nadwornej • w mieście: służby magistrackie • w wydziale: kancelaria burmistrza
Organ nadrzędny:
Magistrat m. Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 95–101 Poczet 2013, s. 59–60, 257–262, 699–750 Poczet 2010, s. 40–43 Poczet 2010, s. 754–756

 

 

Podział Krakowa na miasto (I) i 3 wydziały (II–IV) według stanu z roku 1802
na planie z 1792 r. Podstawa rysunku granic jednostek podziału: vide s. 95
(Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung, sygn. SBB III C, Kart X, 38026)
Podział Krakowa na miasto (I) i 3 wydziały (II–IV) według stanu z roku 1802 na planie z 1792 r. Podstawa rysunku granic jednostek podziału: vide s. 95 (Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung, sygn. SBB III C, Kart X, 38026)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska