Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

     

Okresy historyczne, czas obowiązywania podziału na 3 wydziały:
okres pierwszy: sejm grodzieński 4.03.1794–24.04.1794 okres drugi: okupacja pruska, pierwsza okupacja austriacka, od 1796 r. włączenie do austriackiej Galicji Zachodniej 15.06.1794–1.09.1802
Podstawa obowiązywania
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
ustawa sejmu grodzieńskiego z 23.11.1793 r. Miasta wolne Rzeczypospolitej rezolucja pruskiego komisarza miasta Ludwika Antoniego de Hoym z 15.06.1794 r.
Podziały poprzednie i następne
dla okresu pierwszego: dla okresu drugiego:
poprzedni: na 4 kwartały – w latach 1792–1794 następny: na 4 cyrkuły – w roku 1794 poprzedni: na 4 cyrkuły – w roku 1794 następny: na miasto i 3 wydziały – w latach 1802–1811
Kraków w okresach obowiązywania podziału na 3 wydziały
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Główne Miasto Wolne Rzeczypospolitej Kraków także: Główne i Wydziałowe Miasto Kraków od 1796 r. Königliche Hauptstadt Krakau – Królewskie Główne Miasto Kraków w 1794 r. ~ 7 km² w 1794 r. ~ 23 000
Prezydentura miasta w okresie dwukrotnego podziału na 3 wydziały:
Filip Lichocki (6.03–24.04.1794) oraz Maciej Baier (15.06.1794–5.10.1795), Filip Lichocki (5.10.1795–1.08.1802), Dominik Drdatzki (od 1.08.1802 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Wydział I Miasto Kraków Wydział II Przedmieście Kleparz Wydział III Przedmieście Garbary–Piasek
Charakter podziału terytorialnego – status wydziału:
administracyjno-polityczno-sądowniczy, pomocniczy
Ustrojowa organizacja wydziału
zwierzchnik wydziału: służby w gestii zwierzchnika: inne władze w wydziale:
burmistrz wydziałowy wybierany przez zgromadzenie trzech „porządków” (magistrat, ława i gminni) na 4-letnią kadencję • zespół służby miejskiej z sekretarzem burmistrzowskim • dozorcy wydziałowi w terytorialnie wyodrębnionych dozorach • zgromadzenie posesjonatów • sąd burmistrzowski wydziałowy
Organ nadrzędny nad wydziałem i jego administracją:
Magistrat, zarówno tzw. sądowy, jak i tzw. ekonomiczno-policyjny
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 88–94 Poczet 2013, s. 56–60, 257–262, 675 i n., 692 i n. Poczet 2010, s. 36–41 Poczet 2010, s. 736, 753–754

       

            

Podział miasta na 3 wydziały w roku 1794 oraz w latach 1794–1802 na Planie miasta Krakowa i zamku
krakowskiego oraz miasta Kazimierza z 1794 r. Podstawa rysunku granic wydziałów: vide s. 88
(Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung, sygn. SBB III C, Kart X, 38027)
Podział miasta na 3 wydziały w roku 1794 oraz w latach 1794–1802 na Planie miasta Krakowa i zamku krakowskiego oraz miasta Kazimierza z 1794 r. Podstawa rysunku granic wydziałów: vide s. 88 (Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung, sygn. SBB III C, Kart X, 38027)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska