Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 3 gminy:
Rzeczpospolita Krakowska 3.05.1815–31.07.1816
Podstawa obowiązywania:
regulacja po odłączeniu miasta Podgórza od Krakowa
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na 4 gminy – w latach 1811–1815 na 11 gmin – w latach 1816–1838
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 3 gminy
oficjalna nazwa miasta:  powierzchnia: liczba ludności:
Wolne Handlowe Miasto Kraków od 18.10.1815 r. Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg w 1815 r. ~ 8 km² (bez Okręgu) w 1815 r. ~ ok. 27 000 (bez Okręgu)
Prezydentura miasta w okresie podziału na 3 gminy:
Stanisław Kostka Zarzecki (do 20.11.1815 r.), Stanisław Wodzicki (formalnie od 2.11, faktycznie od 20.11.1815 r.)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Gmina I Kraków Gmina II Kazimierz Gmina III Kleparz
Charakter podziału terytorialnego – status gminy:
administracyjno-polityczny, quasi-zasadniczy
Ustrojowa organizacja gminy
zwierzchnik gminy: służby w gestii zwierzchnika: inne władze w gminie:
intendent policji gminy nominowany przez prezydenta municypalności gminna administracja policyjna z rewizorami, dozorcami i strażą zgromadzenie gminne
Organ nadrzędny nad gminą i jego administracją:
prezydent municypalności poprzez Wydział Policji Urzędu Administracyjnego, tj. Magistratu
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 108–111 Poczet 2013, s. 606–607 Poczet 2010, s. 41–44 Poczet 2010, s. 756–757

         

       

Podział Krakowa na 3 gminy według stanu z roku 1815, po odłączeniu Podgórza od Krakowa
– na planie Grundriss der freinen Stadt Krakau autorstwa Meno Passecka z ok. 1817 r.
Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 108
(Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr inw. Zb. Kart. 8.T.VIIIa)
Podział Krakowa na 3 gminy według stanu z roku 1815, po odłączeniu Podgórza od Krakowa – na planie Grundriss der freinen Stadt Krakau autorstwa Meno Passecka z ok. 1817 r. Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 108 (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr inw. Zb. Kart. 8.T.VIIIa)             

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska