Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

   

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału miasta na 4 gminy:
Księstwo Warszawskie pocz. 1811–3.05.1815
Podstawa obowiązywania:
regulacja po przyłączeniu miasta Podgórza do granic miasta Krakowa
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny:
na miasto i 3 wydziały – w latach 1802–1811 na 3 gminy – w latach 1815–1816
Kraków w okresie obowiązywania podziału na 4 gminy
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Wolne Handlowe Miasto Kraków (także: Wolno-Handlowe Miasto Kraków) w 1813 r. ~ 9 km² w 1813 r. ~ 24 700
Prezydentura miasta w okresie podziału na 4 gminy:
Stanisław Kostka Zarzecki (w całym okresie)
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Gmina I Kraków Gmina II Kazimierz Gmina III Kleparz Gmina IV Podgórze
Charakter podziału terytorialnego – status gminy:
administracyjno-polityczny, quasi-zasadniczy
Ustrojowa organizacja gminy
zwierzchnik gminy: służby w gestii zwierzchnika: inne władze w gminie:
intendent policji gminy nominowany przez prezydenta municypalności gminna administracja policyjna z rewizorami, dozorcami i strażą zgromadzenie gminne
Organ nadrzędny nad gminą i jej administracją:
prezydent municypalności poprzez Wydział Policji Urzędu Administracyjnego, tj. Magistratu
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój terytorium miasta ustrój miasta prezydentura miasta
s. 102–107 Poczet 2013, s. 606–607 Poczet 2010, s. 41–43 Poczet 2010, s. 756

       

     

Podział Krakowa na 4 gminy według stanu z roku 1811, po przyłączeniu do Krakowa miasta Podgórza, na planie miasta Krakowa
i jego przedmieść Situationsplan der Stadt Cracau und ihrer Vorstädte z 1809 r. Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 102
(Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, sygn. G Ih 333)
Podział Krakowa na 4 gminy według stanu z roku 1811, po przyłączeniu do Krakowa miasta Podgórza, na planie miasta Krakowa i jego przedmieść Situationsplan der Stadt Cracau und ihrer Vorstädte z 1809 r. Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 102 (Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, sygn. G Ih 333)         

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska