A+ A A-
Tom:
strona:

Dane ogólne i plan miasta

 

Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 11 gmin miejskich:
Rzeczpospolita Krakowska 1.08.1816–7.12.1838
Podstawa obowiązywania:
regulacja Podział Kraju Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu na Gminy Miejskie i Wiejskie zatwierdzona 9.12.1815 r. przez Komisję Organizacyjną na wniosek Senatu Rządzącego
Podziały poprzedni i następny
podział poprzedni: podział następny
na 3 gminy – w latach 1815–1816 na 5 cyrkułów – w latach 1838–1847
Kraków w okresach obowiązywania podziału na 11 gmin miejskich
oficjalna nazwa miasta: powierzchnia: liczba ludności:
Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg w 1816 r. ~ 8 km² (bez Okręgu) w 1816 r. ~ 28 058 (bez Okręgu) w 1828 r. ~ 32 905 (bez Okręgu)
Prezydentura miasta w okresie podziału na 11 gmin:
Stanisław Wodzicki (do 18.01.1831 r.), Kasper Wielogłowski (24.03.1833–25.02.1836), Józef Haller (od 26.02.1836 r.) oraz 15 senatorów prezydujących, pełniących obowiązki prezesa Senatu Rządzącego w okresach wakatów
Jednostki podziału terytorialnego miasta:
Gmina I Miejska (cz. starego Krakowa z Rynkiem i ul. Grodzką) Gmina II Miejska (cz. starego Krakowa z ul. Kanoniczą i Zamkiem) Gmina III Miejska (cz. starego Krakowa od ul. Wiślnej po pl. Szczepański) Gmina IV Miejska (cz. starego Krakowa od pl. Szczepańskiego po ul. Floriańską) Gmina V Miejska (cz. starego Krakowa od ul. Floriańskiej po Gródek) Gmina VI Miejska (Kazimierz chrześcijański z Przedmieściem Stradom) Gmina VII Miejska (Przedmieście Kleparz i część Przedmieścia Piasek) Gmina VIII Miejska (Przedmieście Wesoła, uznawane też za dalszą część Kleparza) Gmina IX Miejska (Przedmieście Smoleńsko oraz części Piasku i Czarnej Wsi) Gmina X Miejska (Miasto Żydowskie – północ) Gmina XI Miejska (Miasto Żydowskie – południe)
Charakter podziału terytorialnego – status gminy miejskiej:
• do 1833 r. administracyjno-polityczno-sądowniczy, quasi-zasadniczy • od 1833 r. administracyjno-polityczny, quasi-zasadniczy (w całym okresie dla 2 gmin żydowskich podział tylko administracyjny)
Ustrojowa organizacja gminy miejskiej
zwierzchnik gminy miejskiej: służby w gestii zwierzchnika: inne władze w gminie:
wójt gminy miejskiej, wybór przez zgromadzenie gminne na okres 2 lat biuro (kancelaria) wójtowska z pisarzem i służbą (nie było zastępcy wójta, tym mianem określano p.o. wójta) • zgromadzenie gminne • sąd wójtowski (do 1833 r.)
Organ nadrzędny nad gminą miejską i jej administracją:
Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa
Informacje poszerzające
w niniejszym tomie: w poprzednich tomach tej serii wydawniczej:
dzielnica i jej ustrój ustrój miasta
s. 112–123 Poczet 2010, s. 44–46

                          

Podział Krakowa na 11 gmin miejskich według stanu z roku 1816 –
na Planie Wolnego Miasta Krakowa w obrębie okopów wyrysowanym przez Tadeusza Mostowskiego
w 1831 r. Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 112
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. II 29)
Podział Krakowa na 11 gmin miejskich według stanu z roku 1816 – na Planie Wolnego Miasta Krakowa w obrębie okopów wyrysowanym przez Tadeusza Mostowskiego w 1831 r. Podstawa rysunku granic gmin: vide s. 112 (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Zb. Kart. II 29)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności