A+ A A-
Tom:
strona:

Cyrkuł-Obwód (dzielnica 1838-1855) – V

                  

Cyrkuł V (od 1848 r. Obwód V) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. –
dzielnica administracyjna w północno-wschodniej i wschodniej części miasta. Swoją powierzchnią obejmowała południową
część miasta, czyli Przedmieście Stradom i całą „wyspę” kazimierską między Starą a Nową Wisłą. Ten cyrkuł–obwód powstał
z połączenia trzech dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy IV, Gminy X i Gminy XI (por. rozdział
poprzedni). Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Cyrkuł V (od 1848 r. Obwód V) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. – dzielnica administracyjna w północno-wschodniej i wschodniej części miasta. Swoją powierzchnią obejmowała południową część miasta, czyli Przedmieście Stradom i całą „wyspę” kazimierską między Starą a Nową Wisłą. Ten cyrkuł–obwód powstał z połączenia trzech dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy IV, Gminy X i Gminy XI (por. rozdział poprzedni). Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności