A+ A A-
Tom:
strona:

Cyrkuł-Obwód (dzielnica 1838-1855) – III

                    

Cyrkuł III (od 1848 r. Obwód III) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. –
dzielnica administracyjna w północno-wschodniej i wschodniej części miasta. Swoją powierzchnią obejmowała północno-
-wschodni fragment najstarszej części miasta w obrębie Plant, od ul. Floriańskiej po Gródek, północną część Przedmieścia
Kleparz z dawnymi jurydykami Błonie, Szlak i św. Floriana oraz Przedmieście Wesoła, od ulic Pawiej i Lubicz po granice
z Przedmieściem Stradom. Ten cyrkuł–obwód powstał z połączenia dwóch dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej
Krakowskiej, tj. Gminy V i Gminy VIII (por. rozdział poprzedni). Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Cyrkuł III (od 1848 r. Obwód III) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. – dzielnica administracyjna w północno-wschodniej i wschodniej części miasta. Swoją powierzchnią obejmowała północno- -wschodni fragment najstarszej części miasta w obrębie Plant, od ul. Floriańskiej po Gródek, północną część Przedmieścia Kleparz z dawnymi jurydykami Błonie, Szlak i św. Floriana oraz Przedmieście Wesoła, od ulic Pawiej i Lubicz po granice z Przedmieściem Stradom. Ten cyrkuł–obwód powstał z połączenia dwóch dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy V i Gminy VIII (por. rozdział poprzedni). Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności