A+ A A-
Tom:
strona:

Cyrkuł-Obwód (dzielnica 1838-1855) – II

                          

Cyrkuł II (od 1848 r. Obwód II) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. –
dzielnica administracyjna w północnej części miasta. Obejmowała: północny fragment starego miasta w obrębie Plant, od
kościoła Reformatów po ul. Floriańską, północną część Przedmieścia Piasek, od rejonu ulic Dolnych Młynów i Czarnowiejskiej
po ul. Długą i pl. Nowy Kleparz oraz Przedmieście Kleparz, jednak bez jego dawnych północnych i wschodnich jurydyk
(Błonie, Szlak, św. Floriana). Ten cyrkuł–obwód powstał z połączenia dwóch dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej
Krakowskiej, tj. Gminy IV i Gminy VII (por. rozdział poprzedni). Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Cyrkuł II (od 1848 r. Obwód II) według stanu z końca roku 1838 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1836 r. – dzielnica administracyjna w północnej części miasta. Obejmowała: północny fragment starego miasta w obrębie Plant, od kościoła Reformatów po ul. Floriańską, północną część Przedmieścia Piasek, od rejonu ulic Dolnych Młynów i Czarnowiejskiej po ul. Długą i pl. Nowy Kleparz oraz Przedmieście Kleparz, jednak bez jego dawnych północnych i wschodnich jurydyk (Błonie, Szlak, św. Floriana). Ten cyrkuł–obwód powstał z połączenia dwóch dawnych gmin miejskich Rzeczypospolitej Krakowskiej, tj. Gminy IV i Gminy VII (por. rozdział poprzedni). Użyte tutaj i przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności